1e Impressie Basisscholen diensten 24 september 2017, Leusden

Impressie van een feestelijke oecumenische kerk- en schooldienst in Leusden

Pastoraal werker Antoinette Bottenberg en de dominees Maria Berends en Anette Sprotte van de Marcuskerk/Dorpskerk hebben ter voorbereiding op de jaarlijkse oecumenische kerk- en schooldienst, 6 christelijke basisscholen in Leusden bezocht om alle kinderen van groep 1 t/m 8 warm te maken voor deze feestelijke viering. Het thema was: Op ontdekkingstocht! Het verhaal van de 12 verspieders, die een kijkje gingen nemen in het Beloofde land, stond daarbij centraal. De pastores hebben met de kinderen gepraat over hun eigen ontdekkingstocht en wat je daarbij allemaal beleeft. Ook hebben de kinderen aan de pastores tips meegegeven wat je kan doen als je bang bent (zoals 10 van de 12 verspieders). Zoals elk jaar hebben de pastores de voorbeden van de kinderen verzameld, die een mooie plek hebben gekregen in de liturgie. De twee schooldiensten in de Marcuskerk zijn druk bezocht, het was een prachtig feest! De foto’s geven een impressie van deze mooie zondagmorgen. Fotograaf: Marjolein Zweverink