Pleegouder-netwerk Nijkerk Hoevelaken

U bent in de gemeente Nijkerk actief als pleegouder of heeft een gezinshuis en zorgt voor een veilige en stabiele plek voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Dat wordt door de gemeente Nijkerk zeer gewaardeerd. Op dit moment is er een initiatief van enkele pleegouders om een pleegoudernetwerk in Nijkerk op te richten om op regelmatige basis ervaringen en kennis met elkaar te kunnen uitwisselen en nieuwe pleegouders te ondersteunen. Mogelijk bent u hiervoor al via uw pleegzorgorganisatie benaderd.
De gemeente Nijkerk organiseert samen met enkele pleegouders een avond om over (de oprichting van) een dergelijk netwerk met elkaar van gedachten te wisselen. Op deze avond staan de volgende vragen centraal:
1. Is er behoefte aan een dergelijk netwerk voor pleegouders of gezinshuizen in Nijkerk?
2. Bij voldoende interesse: hoe zou een dergelijk netwerk vormgegeven moeten worden?
U bent van harte welkom op maandag 28 mei van 19:30 tot uiterlijk 21:30 uur in het stadhuis (Kolkstraat 27 in Nijkerk). Vanaf 19:15 staat de koffie en thee voor u klaar.
In verband met de organisatie vragen wij u zich vooraf aan te melden bij pleegouder Anne-Marie Mostert via e-mailadres: h.mostert17@upcmail.nl. We hopen u op 28 mei te ontmoeten.