Samen op weg naar Pasen

Op zondag 11 maart is het ‘zondag laetare’: verheug je! naar Jesaja 66,10: “Verheug je, Jeruzalem!” We kijken vooruit naar het Paasfeest. Even licht het paars van de Veertigdagentijd op en wordt roze. We vieren deze zondag gezamenlijk als Paulusgemeenschap en Eshofgemeente, dubbel feest dus. En na afloop van kerkdienst en koffie maken we er een driedubbel feest van. Er zullen verschillende workshops zijn in de beide kerkgebouwen en tussendoor eten we samen een boterham.
WAAROM DIT ALLES?
Als we toeleven naar het Kerstfeest, is er vaak van alles aan de hand. Een kerstmiddag. Een samenzang. Allerlei kerstvieringen. En als we toeleven naar Pasen? Dan is dat alles veel kariger. De commercie speelt in op het naderende Paasfeest door chocolade eieren, paasbroden en krulwilgtakken te verkopen, maar weten we nog waar het met Pasen om gaat? Pasen komt er vaak bekaaid af, terwijl het toch het hoogfeest is van de kerk. Daarom gaan we op zondag 11 maart ‘samen op weg naar Pasen’. Met iedereen die mee wil, van binnen en van buiten onze kerkgemeenschappen. Je kunt bijvoorbeeld een workshop ‘paasstuk maken’ doen onder leiding van Vera de Boer. Of luisteren naar een verhaal over en muziek uit diverse passionen door Emile van Lent. Ben Piepers zal ons via beelden meenemen naar het Paasfeest. Dichteres Jantine Dijkstra gaat met wie dat wil paasgedichten schrijven. Kinderen maken paasschilderijen onder leiding van kunstenaar Cees Otte. Jongeren gaan graffiti spuiten. En zo is er nog meer. Je kunt kiezen naar welke workshop je wilt gaan en op welk moment je aan wilt haken: ’s morgens om 10 uur (en dan de viering meevieren), of op een later moment.
En voor de allerjongste kinderen is er oppas! De leden van de Oeganda groep gaan voor hen zorgen.
De eerste workshopronde start om 11.40 uur, aansluitend aan de koffie. Na een uur staat er een lunchbuffet voor ons klaar, samengesteld uit eenvoudig en goed eten. Om ongeveer 13.35 uur start de tweede workshopronde. Wie wil, kan daarna nog een drankje drinken. Ook wie liever de tijd gebruikt om met iemand bij te praten, kan daarvoor kiezen.
Zo willen we met inhoudelijk boeiende en verrijkende workshops gezamenlijk de weg naar Pasen gaan. In de komende weken zult u gelegenheid krijgen u op te geven voor de workshops en/of het eten. Houd daarvoor de publicaties in het Pauluscentrum en/of de Eshof in de gaten. Ook is het mogelijk om u alvast aan te melden voor 1 of meerdere workshops door een email te sturen naar dkneppersdoornekamp@kpnmail.nl (Diana
Kneppers-Doornekamp. We hopen op een vrolijke, verheugende ‘zondag laetare’. Van harte welkom!
Hieronder vindt u alvast een kort overzicht van de workshops.
Namens de organisatie,
Diana Kneppers-Doornekamp

Workshop: Graffiti spuiten.
Feije Duim en Maarten KneppersDoornekamp
Thema om op gang te komen is “Op weg naar je toekomst…. en…Pasen”. Spuit de borden vol met graffiti en
laat zien hoe jij hiertegen aan kijkt. Als scholier mag jij
je uitleven in kleur en vorm. Schets je eigen beelden.

Workshop: Kom in beweging.
Esther Duine
We maken in stilte een korte wandeling naar het
Hoevelakens bos. Onderweg verzamelen we natuurlijke
voorwerpen waarmee we als groep een collage maken
als gezamenlijk teken van een nieuw begin. Tijdens de
terug wandeling is er ruimte om uit te wisselen.

Workshop: Passieverhalen in muziek en beelden
Emile van Lent
Het begrip passie (= lijden) is ontleend aan de aankondiging van het liturgisch lijdensverhaal uit het evangelie.
Reeds in de 5e eeuw werd het lijdensverhaal ingepast in
de Goede Week: volgens Mattheus op Palmzondag, volgens Marcus op dinsdag, Lucas op woensdag en
Johannes op vrijdag. Dit gaf gaandeweg aanleiding tot
twee soorten bewerkingen van de passie: zuiver dramatisch en overwegend muzikaal.
Tegenwoordig spreekt ons de oratorium passie wel het
meest aan met als bekroning de “Passionen” van Johann
Sebastian Bach. Maar er zijn nog andere invalshoeken
die de 70-dagen tijd muzikaal in beeld brengen… Kom,
luister en kijk!

Workshop: Beelden van de Stille Week.
Ben Piepers
In mijn workshop op zondag 11 maart wil ik met de
deelnemers de grote symbolen van de Stille Week verkennen: Kruis en levensboom, Water en vuur, Dood en leven.
Daarbij zal er aandacht zijn voor kunst en eigen ervaring.

Workshop: Paasgedichten schrijven.
Jantine Dijkstra
Woorden doen opstaan. Stenen van je hart rollen. Ik
nodig iedereen uit om deel te nemen aan een uur
Paasgedichten schrijven. Ervaring is niet nodig en iedereen is welkom, jong en oud, dyslectisch of niet. Ook
kinderen (ongeveer vanaf groep 7). Na een kleine taal
warming-up gaan we schrijven en onze vondsten met
elkaar delen, als je dat wilt. Niks hoeft, alles mag. Ik zie
jullie graag komen.

Workshop: Paasstuk maken.
Vera de Boer en Ria Reiling
Bloemsier-‘kunst’ in de veertigdagentijd, kan dat?
Jazeker, dat kan……………
Graag nodig ik u uit om dat te ervaren tijdens een uur
durende ‘Paasstuk-workshop’.
U kunt gezellig aanschuiven om een kleurrijk symbolisch bloemstuk met een open binnenkant te komen
maken, waar u nog heel veel plezier van zult beleven.
NB Neem 5 euro mee (voor de materiaalkosten) en een
rozenschaar.

Workshop: Zand tekenen.
Lieske Duim
Tekenen met zand, dat is wat we in deze workshop gaan
doen. We kijken naar (een cd van) een echte zandtovenaar die zandtekenend iets van het paasverhaal laat zien
en proberen dan of het zand ook ons verhaal kan vertellen.
Korter:
Niet schilderen met verf, maar tekenen met … zand. Je
wordt al vrolijk als je eraan denkt!

Workshop: Wandelen met kwast en verf.
Cees Otte
Aan de wandel met je kwast en verf. Met de basisschoolkinderen gaan we samen op panelen met inspiratie en bezieling schilderen onder leiding van een echte
kunstenaar.

Workshop: Verhalenverteller.
Jan Baas
Workshop: Sing op weg naar Pasen
Free