Dringende oproep vanuit het parochiebestuur

Het parochiebestuur van onze

St. Lucasparochie is dringend op zoek naar een

Bestuurlijk Secretaris

die deze boeiende functie en belangrijke job voor onze geloofs-

gemeenschappen wil behartigen.

Hij/zij is bestuurlijk verantwoordelijk, zijn/haar taken zullen zijn onder meer:

Het aansturen van het secretariaat, het archiveren en vastleggen van bestuurlijke stukken, het voorbereiden van vergaderingen en daarbij aanwezig zijn.

De benoeming geldt voor een termijn van vier jaar.

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met onze vice-voorzitter de heer Jan Groen.

Telefoon         :           033 4323444

Mobiel.           :           06 53711512

E-mail :           vicevoorzitter@stlucas.nu