Eerste woensdagochtend Eucharistie op 20 september (9:00)

In veel geloofsgemeenschappen gebeurt het al, maar in Harderwijk is het nieuw: een Eucharistie op een doordeweekse ochtend. Onze kapelaan Karel Donders wil dit experiment graag met ons aan gaan. Om zo ook andere gelovigen te bereiken dan die naar de weekendvieringen komen. En voor hen die vaker een moment van contact met God en de geloofsgemeenschap zoeken.

De vieringen beginnen om 9:00 op de derde woensdag van de maand, in september, oktober en november. Gedurende de eerste vieringen willen we ervaring opbouwen hoe deze diensten het beste ingericht kunnen worden. Qua inhoud, muziek en vorm. We kunnen ook kijken of we aan de nieuwe kleine kant van de kerk een grotere intimiteit kunnen creëren.  En achteraf kan er nog koffie worden gedronken en met de pastor gepraat, als hij geen andere verplichtingen heeft, zoals een uitvaart of andere dringende afspraken.

Het vroege tijdstip is gekozen, omdat pastor Karel Donders dan nog in de ochtend beschikbaar kan zijn voor eventuele uitvaarten.

Mocht u suggesties of wensen hebben, dan vernemen wij dat graag. Dat kan naar het secretariaat of naar pastoraatsgroep@catharinaharderwijk.nl

Namens de pastoraatsgroep
Dick Bouman