Familiedag Leusden 2 juli 2017 verslag

De eerste familiedag voor de parochies St. Maarten- en St. Lucas werd druk bezocht.

Tijdens de Eucharistieviering was de St. Jozefkerk in Leusden helemaal gevuld met kinderen, jongeren en volwassenen. De Eucharistieviering en het programma daarna was een groot feest. De viering werd muzikaal opgeluisterd door het kinderkoor De Vlindertjes en het volwassenkoor Contagio.

Kinderen en jongeren namen actief deel als misdienaar, lector of collectant. Tijdens de viering hadden de kinderen hun eigen kindernevendienst en voor de allerkleinsten was er crèche.

 

Van de 260 aanwezigen bleef de helft voor de lunch.

Uiteindelijk namen 70 kinderen en 30 ouders deel aan de workshops. Men kon tijdens de theaterworkshop gek doen en er werd veel met elkaar lachen. Tijdens de workshop ‘Zeskamp’ werden jong en oud weer even kind. Ze hebben veel gerend en plezier gemaakt.

Theater workshop

Graffiti spuiten was favoriet, maar de kinderen genoten vooral van het lekkere ijsje. Eén van de kinderen zei glunderend: ‘We krijgen een ijsje en we hoeven er niet voor te betalen!’

De sfeer was opperbest: kinderen en ouders genoten volop van het programma maar vooral van de aanwezigheid van de vele jonge leeftijdsgenoten. Het was een prachtige en zeer geslaagde dag. Veel ouders reageerden enthousiast: ‘Het is een super leuke dag. Dit moeten we vaker doen!’

Tijdens de voorbede:

Lezing door een tiener

Ook kapelaan Donders was aanwezig

Afsluiting en zegen