De Doop

CONCEPT 1, 12-11-17

DOOPROOSTER ST. LUCAS, EERSTE HALFJAAR 2018.

LOCATIES              PLAATS                   DATUM EN TIJD               DOOPHEER

Leusden                      Leusden                      17 juni 13.00 uur                    K. Donders

Achterveld                 Achterveld                 18 maart 13.00 uur                 K. Donders

Bveld/ Vhuizen          Barneveld                   3 juni 13.00 uur                      K. Donders.

Nkerk/ Hlaken            Nijkerk                       4 maart 12.30 uur                   R. Bouwman.

Ermelo/Putten             Putten                         8 april 12.30 uur                     R. Bouwman

Harderwijk                 Harderwijk                 3 juni 12.30 uur                      R. Bouwman

 

DOOPROOSTER ST. LUCAS, TWEEDE HALFJAAR 2017.

LOCATIES              PLAATS                   DATUM EN TIJD               DOOPHEER

Leusden                      Leusden                      9 juli 12.45 uur                       R. Bouwman.

Achterveld                 Achterveld                 5 november 12. 30 uur           R. Bouwman.

Bveld/ Vhuizen          Barneveld                   19 november  12.30 uur       K. Donders.

Nkerk/ Hlaken            Nijkerk                       1 oktober13.00 uur               R. Bouwman.

Ermelo/Putten             Putten                       5 november 12.30 uur           K. Donders.

Harderwijk                 Harderwijk                 3 december 12.30 uur            K. Donders.

P.S. Als er dopelingen komen in Leusden na 9 juli roosteren we dat nog in de tweede helft van 2017.

doop-van-een-kindSacrament van het Doopsel

Het doopsel is het eerste sacrament dat mensen ontvangen. Jezus heeft zijn leerlingen zelf daartoe zijn apostelen aangespoord toe Hij zei: “Maakt alle volkeren tot mijn leerlingen door hen te dopen in de Naam van Vader de Zoon en de heilige Geest en leer hen te onderhouden alles wat ik jullie heb geboden”. (Matteüs 28,19-20)
Op grond van je doopsel ben je leerling van Jezus en met Hem kind van God. Het doopsel is het beginsacrament en ontvang je maar één keer in je leven. Als je gedoopt bent, dan kan je verder groeien in het geloof in Jezus Christus. Vervolgens ontvang je de communie in de Heilige Eucharistie en het zegel van de heilige Geest in het Vormsel.

Doopsel van kinderen
Op grond van het geloof van ouders worden kinderen gedoopt. De naam van het kind wordt in de doop verbonden met de naam van Drie-ene God: de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ouders zetten door de doop hun kind op de weg van geloven. Zij begeleiden hun kind op die weg.
De voorbereiding op de doop gebeurt in enkele bijeenkomsten met aandacht voor de inhoud van het sacrament en het geloof dat ouders aan hun kinderen willen meegeven.
Soms worden kinderen op latere leeftijd gedoopt. Meestal wordt dat dan verbonden met het ontvangen van de Eerste Heilige Communie (6-7 jaar) of het Heilig Vormsel (11-12 jaar). In de tijd van de voorbereidende catecheses op deze sacramenten worden zij dan gedoopt.

Dopelingen worden aangemeld bij doopgroep van de geloofsgemeenschap
of via het Centraal Secretariaat.

Doopsel van volwassenen of opname in de Katholieke Kerk
Jaarlijks worden volwassenen in een aantal bijeenkomsten gezamenlijk voorbereid op hun doopsel. Ook zij die gedoopt zijn in een andere kerk en opgenomen willen worden in de katholieke kerk doen hieraan mee.
Deze cursus ‘Katholiek worden’ wordt geleid door diaken R. Bouwman.

Voor aanmelding of vragen neem contact op het Centraal Secretariaat. (secretariaat@stlucas.nu)

doop

 

 

 

 

 

 

 

 

Locaties St. Lucas parochie

achterveld Achterveld
barneveld Barneveld / Voorthuizen
3 Ermelo
harderwijk1 Harderwijk
hoevelaken Hoevelaken
leusden Leusden
nijkerk Nijkerk
putten Putten