Uitnodiging St. Lucasdag, zondag 8 oktober 2017

UITNODIGING St. Lucasdag 2017

Zondag 8 oktober a.s. komen jongeren en ouderen samen op deze inmiddels 7e Lucasdag om ons jaarlijks parochiefeest te vieren. En we verwachten weer een grote opkomst. Dit jaar staat in het teken van 500 jaar Reformatie en daar past een mooi thema bij:

“Opdat allen één zijn”

We nodigen dan ook alle parochianen van de St. Lucasparochie en mogelijk daarbuiten uit om dat te vieren. We beginnen deze feestdag met het vieren van de H. Eucharistie waarbij pastoor Harrold Zemann samen met andere leden van het pastoresteam zal voorgaan.

Het liturgiekoor “Ruach” uit Leusden zal o.l.v. Marja Blakenburg de muziek verzorgen en er is Kinderwoorddienst.

Na de viering drinken we samen koffie/thee en genieten we van een heerlijke lunch. De kinderen trakteren we dit jaar wederom op poffertjes en limonade. Ook voor hen is het feest. Na de lunch zijn er voor de kinderen en de vormelingen leuke activiteiten samen met pastor Hao Tran en voormalige medewerkers van Lava.

Voor de volwassenen hebben we vanwege “500 jaar Reformatie” een theatermiddag in het vooruitzicht met als titel: “Hier sta ik, dansen en vechten met Maarten Luther”, een cabaretesk theater, een monoloog dat uitgevoerd zal worden door Theater Kees van der Zwaard e.a.

Alles met elkaar een boeiend programma, waarvoor we u graag uitnodigen om dat samen met ons te vieren. We maken er een mooie, feestelijke dag van!

Zondag 8 oktober 2017

St. Jozefkerk, Achterveld

Van 10.30 uur tot ongeveer 14.30 uur

Er zijn dan geen vieringen in de andere kerken van onze parochie.

Namens de commissie Lucasdag,

Jos van Vliet