Weeklezing Henk Bloem zondag 23 september 2018

 

 

DE ZONDAG INLEZEN 25e zondag door het jaar B  23 september 2018

Lezingen: Wijsheid 2.12, 17-20; Jacobus 3.16-4.3; Mc 9.30-37

In Wijsheid 1.16 – 2.24 belanden we in een richtingenstrijd: de ene groep houdt de ander voor goddeloos, vertrouwend op eigen kracht of voor overdreven vroom en Godvruchtig. We horen de (voor)oordelen van godlozen over rechtvaardigen (vers 12), over hen die trouw aan de Torah vasthouden. Sluw zeggen ze: “Stel dat die rechtvaardigen het bij het rechte eind hebben, dan moet God wel aan hun kant staan en ingrijpen als wij hen te pakken nemen. En als Hij dat niet doet, dan is toch overduidelijk dat geloven en vertrouwen op God belachelijk is.”

Eenzelfde uitdagende vraag horen we van de beulen van Jezus: “Hij vertrouwde toch op God? Laat die hem dan redden”! (Matheus 27.43) En je hoort ze denken: “Maar hun God bestaat helemaal niet; God redt hen helemaal niet.” Een redenering waarbij ik moet denken aan de uitspraak: “Als blijkt dat God dezelfde mensen verafschuwt als jij, dan kun je er gerust van uitgaan dat je God naar je eigen beeld geschapen hebt.”

Marcus neemt: “Jezus begon hen te leren dat de Mensenzoon veel moest lijden” (8.31) als uitgangspunt. Hij belicht dit thema vanuit verschillende standpunten. Ook die van de leerlingen. En zegt van hen: “Ze begrepen dat woord niet, maar durfden Hem er ook niets over te vragen” (9.32). Meer dan een begin maken is ook onmogelijk want onbegrip voor lijden, sterven en verrijzen van de Messias is ongehoord, zelfs onvoorstelbaar! En Niet alleen dat de Messias moet lijden, maar dat ook zijn volgelingen ieder zijn kruis op moet nemen. Zo meester zo leerlingen! Hij ‘begon’ hen uit te leggen, maar eigenlijk is het dus onbegonnen werk.

Want de Petrussen van alle tijden, zijn leerlingen en volgelingen in de kerk(en) van alle eeuwen, krijgen dit nooit definitief onder de knie! Het zit niet in ons systeem – wij, zijn leerlingen… we praten over carrière, willen hogerop, meer, beter. Jezus trekt een kind in hun midden, een kind om van te houden, als illustratie dat prestatie, hoog opgeleid, en groot-verdiener niet de kern vormt om door God gewaardeerd te worden.

Henk Bloem, pastor

 ‘Loop waar ge wilt, zoek al wat ge wilt, en ge zult omhoog geen verhevener omlaag geen veiliger weg vinden, dan de weg van het heilig kruis.’
(Thomas v. Kempen, Navolging van Christus)

BLOGS  

  1. Atheïsme – godloos

Bij de eerste lezing kun je het boek van Anselm Grün en Tomas Halík, Geloven op de tast: als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten, lezen. Heel verhelderend. Enkele citaten:

blz.16: “de enige christen die ooit geleefd heeft is Jezus van Nazaret” zegt Nietsche in zijn anti-christelijk pamflet: De antichrist

blz. 20: “Als atheïsme kritiek op een bepaalde opvatting over God is, dan kan het atheïsme belangrijk zijn voor gelovigen. Het herinnert ons er namelijk aan dat elk menselijk begrip met betrekking tot God slechts een vinger is die naar de mond wijst en niet de mond zelf.

Blz. 43: “Een steentje in je schoen lijkt altijd veel groter en scherper als het in je schoen zit, dan wanneer je het op straat gooit” (Een pleidooi voor openheid in plaats van geheimdoenerij en -houderij en onder het tapijt schuiven).

Blz.47: “De kerk is slechts een brug die nodig is om verder te kunnen, maar ze is niet het doel zelf”

Vooral de artikelen van Halík vind ik boeiend!.

En een opmerking van Thomése is de spijker op de kop:

1a.P.E.Thomese, Izak 2005 blz. 62 verhaalt van een verhitte discussie over het lot van de doden en schrijft: “Er worden allerlei goden bijgehaald, alleen God zelf niet, die wordt als enige niet genoemd.”

  1. 2. Leerlingen krijgen het Heen en Weer

Het is een sport om met gestrekte vinger te wijzen naar de goeden en de kwaden.

Ik houd het liever bij de binnendringer die in mijzelf verlangt naar euveldaden.

Twee zielen huizen in ons en ze heten ons meestal-kwade en soms-beter ik, ik hoor ze altijd, in mij woedt hun vete.

Straks klopt de demon weer. Vrees ik zijn tik?

De vrede om ons is maar schijn van vrede.

Ons eerste ik voert oorlog met ons tweede, ik word zo weer de ander die ik ben.

Zolang ik mijn gehate ik maar ken en in de gaten houd ben ik niet bang

Elk uur van lauwheid is een uur te lang.

(Gerrit Komrij) .

3) Kind = een mens dat nog niet af is.

Of = Verkeerd beginnen is noodzakelijk

wil men iets duurzaams bouwen

fundamenten behoeven eerste stenen

door een kind gelegd

(Frida Vogels)

4)En Gerrit Achterberg dicht:

Terwijl we het niet laten blijken dat werelden in ons bezwijken kijkt het kind ons aan.

Hij weet er alles van en vindt vanzelf een naam bewaard binnen zijn koninkrijken en vangt met ons het spelen aan als zijns gelijke.

En gans heelal is eeuwig voor zolang.