Corona informatiebrief 11 januari 2022

In PDF: Corona-informatiebrief 11 januari 2022

Zeist/Leusden, 11 januari 2022

Beste medeparochianen

In onze vorige brief waarin we de sluiting van de kerken voor de drie weekenden rond kerst en de
jaarwisseling hebben aangekondigd, spraken wij de hoop uit dat we wellicht per 16 januari a.s. weer
fysiek samen zouden kunnen komen om te vieren. We willen jullie bedanken voor de getoonde
flexibiliteit en inzet in deze moeilijke periode, en begrip voor dat moeilijke besluit.

Het bijwonen van vieringen weer mogelijk
We zien nu inderdaad, dat de boostercampagne zodanig is gevorderd dat de meeste mensen die
onze kerken bezoeken, deze boostervaccinatie inmiddels hebben ontvangen. Hoewel de
besmettingscijfers nog steeds oplopen en voorzichtigheid zeker geboden blijft, achten wij het toch
verantwoord om nu inderdaad per 16 januari a.s. de kerken weer te openen, volgens het protocol
dat we hieronder beschrijven.

Mochten een locatieraad en pastoraatsgroep het niet zien zitten om het toelaten van mensen bij
vieringen op een veilige manier te organiseren, dan hoeft dat voorlopig niet. In dat geval vragen we
de locatieraden om voor 14 januari a.s. dit te laten weten aan Maico Kramer,
m.kramer132@chello.nl.

De belangrijkste maatregelen nog even op een rij:
• Zolang er een avondlockdown is, zijn er alleen vieringen overdag.
• Bij een reguliere viering zijn maximaal 50 personen op 1.5 meter toegestaan, reserveren is
noodzakelijk.
• Voor uitvaarten geldt een uitzondering van max. 100 personen op anderhalve meter (dus in
onze gebouwen de maximale capaciteit op anderhalve meter).
• Geen samenzang, geen koorzang, aantal koorzangers is max. 4 en als de dirigent meezingt 3.
• Er zijn geen koorrepetities, alleen de cantoresgroep mag oefenen met max. 4 personen.
• Ook in deze wintertijd moet er geventileerd worden, ramen/deuren staan tegen elkaar open.
• Tijdens de viering moet de heteluchtverwarming uit, radiatoren mogen aanblijven.
• De parochiecentra zijn alléén open voor uitvaartgesprekken en pastorale gesprekken.
• Alle activiteiten en vergaderingen vinden online plaats of worden opgeschort.
• Er is geen koffiedrinken, ook niet buiten.
• Alle andere bestaande maatregelen blijven van kracht: de anderhalve meterregel, het
placeren, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de
basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Het pastorale programma afstemmen op de pandemie
We zijn ons ervan bewust dat we de komende jaren met name in de koude maanden te maken zullen
krijgen met besmettingsgolven. Het is demotiverend wanneer we steeds activiteiten moeten
afzeggen of uitstellen. Daarom zal het pastoraal team in samenwerking met de pastoraatsgroepen
gaan kijken hoe we het pastorale aanbod kunnen aanpassen aan de pandemie, waarbij bijvoorbeeld
gedacht kan worden aan het aanbieden van najaars- en winteractiviteiten in de lente en zomer.

Voor eventuele vragen is Maico Kramer beschikbaar via: m.kramer132@chello.nl.

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen. We gaan sámen vol goede moed het
nieuwe jaar in, waarbij ik jullie van harte Gods zegen toewens,
Namens beide parochiebesturen en het pastoraal team,
Pastoor Harrold Zemann