Corona informatiebrief 25 februari 2022

In PDF: Corona-informatiebrief 25 februari 2022

Zeist/Leusden, 25 februari 2022

Beste medeparochianen,

Wederom goed nieuws! Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen de verplichtingen om 1.5 meter
afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. Er geldt dus géén
maximale capaciteit meer. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden verder
versoepeld. Enkele aandachtspunten zetten we hieronder op een rijtje.
Aswoensdag

Voor het uitdelen van het askruisje draagt de pastor een mondkapje. Er kan gekozen worden voor
het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd.

Uitreiken communie
• Degene die de gaven aandraagt naar het altaar of de ciborie uit het tabernakel haalt, zorgt voor
gedesinfecteerde handen.
• De ciborie/communieschaal wordt, wanneer deze op het altaar staat, afgedekt met een
corporale.
• De voorganger reinigt vooraf grondig zijn handen, alvorens hij de communie gaat uitreiken.
• Alleen de voorganger kan iemand aanwijzen die hem/haar assisteert, bijvoorbeeld een
concelebrant of lector. Ook hij/zij reinigt vooraf grondig zijn/haar handen.
• Degene die de communie uitreikt, draagt een mondkapje.
• Uit hygiënisch oogpunt drinkt alleen de priester uit de kelk.
• Tongcommunie is toegestaan. Mocht degene die de communie uitreikt de mond/lippen/tong van
de ontvanger raken, dan reinigt hij/zij daarna opnieuw de handen.
• Het communiescherm en – pincet hoeven niet meer te worden gebruikt. Vriendelijk verzoek om
deze wel zorgvuldig te bewaren.

Gebruik wijwater
Wijwater mag weer op de normale wijze worden gebruikt. De wijwaterbakjes kunnen worden gevuld,
ververs het water hierin regelmatig.

Koffiedrinken en maaltijden weer mogelijk
Koffiedrinken na de viering en het nuttigen van maaltijden zijn weer toegestaan. Gebruik bij voorkeur
nog voorverpakte melk, suiker en koekjes.

Handcontact vermijden bij vredeswens en collecte
De pandemie is nog niet voorbij. De regels van de overheid ter vermijding van handcontact, worden
door de bisschoppen overgenomen. Dat betekent dat:
• gelovigen elkaar nog géén hand geven bij de vredeswens;
• er aan het eind van de viering bij de deur wordt gecollecteerd of er gebruik gemaakt wordt van

de Givt-app.
En verder: registreren, desinfecteren, ventileren
• is registreren niet meer nodig;
• wordt bij binnenkomst van kerk of parochiecentrum de mogelijkheid geboden om de handen te
kunnen desinfecteren;
• blijft ventilatie van groot belang.
Rekening houden met elkaar

We willen, samen met onze bisschoppen, benadrukken dat het nodig is om ons nog steeds aan de
bekende adviezen te houden die verspreiding van het virus aantoonbaar beperken (hygiëneregels,
geen handen schudden, ventileren en thuisblijven bij verkoudheidsklachten). Houd rekening met
elkaar, ook met diegenen die, omwille van bijv. een kwetsbare gezondheid, afstand willen houden
en/of een mondkapje dragen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie
veilig mee kan vieren.

Dank en waardering!
Terwijl we deze corona-informatiebrief schrijven hoor ik dat de oorlog in Oekraïne is uitgebroken. De
dialoog heeft het op dit moment helaas nog niet gewonnen. Ik zou met u willen bidden “dat de
leiders met Gods Geest wijsheid en inzicht mogen ontvangen, opdat ze welgemeend naar wegen
zoeken om vrede te bevorderen.” Er zal helaas altijd wel iets zijn dat ons in de greep houdt, of het nu
een pandemie is, of oorlog(dreiging). Wat ik wel heb geleerd in de afgelopen twee jaren hoe
belangrijk het is dat we elkaar blijven vasthouden. Dat we elkaar moed en vertrouwen blijven
inspreken.

Ik wil namens de parochiebesturen en het pastoraal team heel veel waardering uitspreken voor de
zorgvuldigheid waarmee u in de afgelopen twee jaren bent omgegaan met de corona-voorschriften.
Ondanks het verschil in mening en visie stond bij ons altijd het belang van de gezondheid voorop.
Maar het was een moeilijke tijd voor veel mensen in veel verschillende situaties. Van harte hoop ik
dat in alle opzichten in onze wereld het licht sterker mag zijn dan de duisternis. Laten we ons
daarvoor blijven inzetten, en niet te vergeten: laten we voor elkaar blijven bidden. Het ga u allen
bijzonder goed en heel graag tot ziens!

Hartelijke groet namens parochiebesturen en pastoraal team,
pastoor Harrold Zemann