Gebedsestafette vrijdag 25 maart 2022

In PDF: Toewijding Rusland en Oekraïne aan Onbevlekt Hart Maria en gebedsestafette

Aan de pastoors in het
Aartsbisdom Utrecht

datum referentie onderwerp 22 maart 2022

Toewijding van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria en gebedsestafette voor de vrede in Oekraïne en voor de slachtoffers van de coronaviruspandemie Broeder in het priesterschap,

Aanstaande vrijdag – het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer ofwel Maria Boodschap – zal
paus Franciscus Rusland en Oekraïne toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. De H. Vader zal dit
doen tijdens een boeteviering in de Sint Pieter om 17.00 uur.

Op hetzelfde ogenblik zal een pauselijk gezant deze toewijding verrichten in het heiligdom van Onze
Lieve Vrouw te Fatima. Maria verzocht immers tijdens haar verschijningen aldaar – tijdens de Eerste
Wereldoorlog in 1917 – om de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt Hart. Zie voor een
uitgebreidere toelichting de website van ons aartsbisdom: www.aartsbisdom.nl/paus-wijdt-rusland-enoekraine-toe-aan-onbevlekt-hart-van-maria-bisdommen-bidden-mee/

De paus heeft alle bisschoppen de afgelopen dagen uitgenodigd om in hun bisdommen hetzelfde te
doen. Onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, zal deze toewijding verrichten tijdens een Eucharistieviering
in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht om 19.00 uur, tezamen met mgr. Hoogenboom en
ondergetekende.

Deze Eucharistievering zal tevens de opening zijn van de 24 uur voor de Heer en is onderdeel van de
zogeheten gebedsestafette voor de vrede in Oekraïne en voor de slachtoffers van de
coronaviruspandemie. Deze gebedsestafette is een initiatief van de gezamenlijke Europese
Bisschoppenconferenties (CCEE) en ging van start op Aswoensdag 2 maart in Albanië. De afsluiting is
op 14 april in Hongarije (zie ook www.aartsbisdom.nl/europese-gebedsestafette-voor-slachtofferspandemie-en-voor-vrede-in-oekraine/).

U wordt met de andere priesters, diakens, pastoraal werkers en parochianen van uw parochie(s)
uitgenodigd om in het bijzonder gedurende de Eucharistie en andere gebedsmomenten a.s. vrijdag in
gebed verenigd te zijn voor de vrede in Oekraïne en heel de wereld, voor de vluchtelingen, de soldaten
die de strijd ingestuurd zijn en voor de slachtoffers van de coronaviruspandemie. Hierbij verzoek ik u
vriendelijk om hen zo mogelijk (nog) hiertoe uit te nodigen en dit bericht aan hen door te geven.

Moge God, die als enige de ware en blijvende vrede kan geven, het gebed van de paus en heel de
Kerk verhoren, op voorspraak van Maria, Koningin van de vrede. In Christus,
+ Herman W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht