Bedevaart naar het Heilig Land 12-21 november 2018

Beste lezer,

We kunnen terugkijken op een mooie bisdombedevaart naar Lourdes.

 

Maar we kijken ook alweer vooruit: van 12-21 november organiseert het Aartsbisdom Utrecht een tiendaagse bedevaart naar Jordanië en het Heilig Land. Bijzonder element van deze bedevaart zijn de ‘Nederlandse Dagen’ (met als motto ‘Shalom’). Dan sluiten de ‘Utrechtse pelgrims’ zich aan bij de honderden andere Nederlandse pelgrims die op dat moment in Israël zijn. In bijgaande folder staat meer informatie over deze bijzondere bedevaart. We willen u vragen ons te helpen deze bedevaart tot een succes te maken. Want een pelgrimage naar het Heilig Land verdiept het geloofsleven en brengt de Bijbelse verhalen tot leven, zo weten we uit ervaring.

Voor de folder kik hier: lourdes Folder IJ1802

Met vriendelijke groeten,

De Diocesane Werkgroep Bedevaarten

Mgr. H. Woorts,

Vicaris R. Cornelissen,

  1. Lokate,
  2. Enthoven