2 november: Gedenken op Allerzielen

Op zondag 1 november, op Allerheiligen, zal er in de woord- en communiedienst in het Pauluscentrum aandacht worden gegeven aan, en gebeden voor de overleden parochianen van het afgelopen jaar.
Op maandag 2 november, Allerzielen, is er in het Pauluscentrum géén dienst. Wel wordt er in de aula van de begraafplaats hier aandacht aan besteed.
Het is al een aantal jaren een goede gewoonte om op de avond van Allerzielen vanuit uitvaartcentrum Elja op de begraafplaats lichtjes naar de graven te dragen. Els van Deuveren biedt die mogelijkheid en elk jaar zien we de belangstelling toenemen.
Ondanks alle beperkingen i.v.m. corona gaat deze avond door, zij het in een wat aangepaste vorm. Vanwege de te verwachten belangstelling en de 1,5 meter afstand die we tot elkaar in acht moeten nemen, hebben we gekozen voor twee bijeenkomsten, één om 19.00 uur en één om 20.00 uur. Per bijeenkomst is er, op basis van de huidige corona maatregelen ruimte voor 30 personen.
Iedereen kan bij binnenkomst de naam van een overleden geliefde op een kaartje schrijven. We luisteren naar muziek en de namen op de kaartjes worden voorgelezen. Ellie Boot verzorgt een inleiding en Jantine Dijkstra zal enkele eigen gedichten voordragen. Vervolgens krijgt iedereen een brandende kaars en lopen we in het donker naar de graven. De looproutes zijn met brandende kaarsjes aangegeven. Het samenzijn in de aula, de stoet van lichtjes en de verstilde sfeer maken het geheel heel bijzonder.
In verband met corona kunnen we niet van de garderobe gebruik maken en ook het kopje koffie na afloop zal helaas achterwege moeten blijven. Ook is het noodzakelijk om je voor deze avond op te geven. Dat kan tot en met zondag 25 oktober bij Els van Deuveren; tel: 06-12110928 of per e-mail: mail@eljauitvaartverzorging.nl Graag aangeven welke tijd je voorkeur heeft.
Het is natuurlijk vervelend dat we gedwongen door de omstandigheden, het aantal belangstellenden moeten beperken en daardoor wellicht mensen teleurgesteld moeten worden. Helaas is het niet anders. Mochten de corona maatregelen verder aangescherpt worden waardoor de bijeenkomsten niet mogelijk zijn, dan zullen we dat tijdig communiceren.
Datum en tijd: maandag 2 november om 19.00 uur en 20.00 uur
Plaats: Uitvaartcentrum Elja, Kerkepad 1