‘Bakkie troost’ in Achterveld, Leusden en Barneveld

‘Bakkie troost’ in Achterveld en Leusden

‘Voor wie steek jij een kaarsje op’ in Barneveld

 Allerzielen is zo’n moment waarop je je geliefden gedenkt en een bezoekje brengt aan het graf of de urnenmuur. Even een groet aan je dierbare, de bloemen verversen of een kaarsje aan steken. Het zijn vaak kostbare momenten waarin herinneringen opkomen en soms ook gedeeld willen worden. We voelen ons vaak nog verbonden met hen, ze zijn gestorven maar tegelijkertijd leven ze voort in ons hart. Troost halen we uit ons geloof dat zij veilig zijn in Gods hand, tegelijkertijd kan het gemis ook zo pijnlijk voelbaar zijn.

Hoe we omgaan met gemis kan voor iedereen weer anders zijn, daarbij maakt het soms helemaal niet uit hoe lang geleden iemand gestorven is of hoe jong of oud hij/zij was. We zeggen ook wel: verdriet is de keerzijde van de liefde.

In het weekend voor Allerzielen bieden wij voor mensen die het kerkhof bezoeken in Leusden (bij de St. Jozefkerk) en in Achterveld (Jan van Arkelweg) – buiten –  een ‘bakkie troost’ aan.

Achterveld: zaterdag 30 oktober tussen 10-12 uur en tussen 13-15 uur.

Leusden: zondag 31 oktober tussen 10-12 uur en tussen 13-15 uur.

Een ‘bakkie troost’ is geheel vrijblijvend. Als u wilt is er gelegenheid voor een gesprekje over wat u bezighoudt of om herinneringen te delen over uw dierbare overledene van wie u afscheid heeft moeten nemen. Alleen even een kopje koffie/thee en een vuurkorf om u bij op te warmen, kan natuurlijk ook. U bent van harte welkom.

 Voor wie steek jij een kaarsje op?

Op Allerzielen, dinsdag 2 november,  willen wij mensen de gelegenheid bieden om overdag een kaars aan te steken en/of een intentie op te hangen in de Catharinakerk en bieden een ‘bakkie troost’ aan.

Barneveld: dinsdag 2 november tussen 10:15 – 16:15 uur

We starten met de openstelling van de Catharinakerk aan de Langstraat 36  in Barneveld, om 10:15. Dit is aansluitend op de wekelijkse Eucharistieviering op dinsdagochtend die om 9:30 aanvangt.  Uw intentie kunt u voor deze viering opschrijven in het schrift achter in de kerk.
2 november is er om 19:00 in de Catharinakerk de Allerzielenviering waarin we alle overleden medeparochianen uit Barneveld en Voorthuizen herdenken die het afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. Iedereen is welkom om deze viering bij te wonen.

Voor het overzicht van alle Allerzielenvieringen in onze parochie verwijzen we naar het liturgierooster.