BERICHTEN VANUIT DE LOCATIERAAD EN DE PASTORAATSGROEP

Op 14 maart zijn de kerken in Achterveld en Zeist weer geopend. In ons Pauluscentrum is de eerste dienst weer op 21 maart. Vieringen door de week zijn nog niet mogelijk. De maatregelen zoals die golden voor de sluiting, zijn weer van kracht (zie schema).

De vieringen vanuit Achterveld en ook vanuit De Eshof kunnen nog digitaal gevolgd worden. Achterveld: YouTubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UC-nQ0vDbVUL8zOAY-y6pFUA of ga naar: www.youtube.com en typ: Sint Jozefkerk Achterveld.
De Eshof: YouTubekanaal van De Eshof of via de website onder diensten: https://www.pgdeeshof.nl/eshof/.

In de Goede Week zullen er hier in Hoevelaken oecumenische diensten gehouden worden met als voorgangers Ellie Boot en Ben Piepers. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn de vieringen in De Eshof. Er zijn 15 mensen uit de Paulusgeloofsgemeenschap en 15 mensen uit de Eshofgemeente welkom bij de diensten. Zij krijgen daarvoor een uitnodiging.
Op Pasen is de dienst in het Pauluscentrum.

De vrijwilligers van onze Paulusgeloofsgemeenschap proberen zo veel mogelijk zaken door te laten gaan. Er zijn heel wat werkgroepen die op de achtergrond nu nog een taak vervullen. Onze rijkdom is, dat er veel enthousiaste werkgroepen zijn. Ze allemaal noemen, levert een halve pagina op. Een woord van dank aan alle vrijwilligers die alles draaiende houden, is hier op z’n plaats.

De pastoraatsgroep heeft via een app intensief contact met het pastorale team en met de pastoraatsgroepen van de verschillende geloofsgemeenschappen. De bezoekersgroepen houden via de telefoon en in persoonlijke gesprekken contact met vele parochianen en de zieken.

Anny Smink en Linda de Wals verzorgen een Paulusbrief: een prachtig initiatief.

Marijke Kroon heeft voor dit Dialoogje een mooi artikel geschreven over de Vastenactie. Verder treft u ook het Vastenzakje aan, waarin u uw bijdrage kunt doen. De adressen waar u het vastenzakje kunt inleveren staan er ook bij genoemd.

De locatieraad houdt maandelijks een vergadering. Op 16 februari hield de raad een zoommeeting. In die meeting kwamen de actie Kerkbalans en de organisatie van de Vastenactie ook aan de orde. Vanuit het bestuur van de parochie werd gesuggereerd de kerken gefaseerd weer te openen. De locatieraad vindt dat alle kerken tegelijk weer open moeten, want een viering in de eigen kerk heeft toch een speciaal karakter. Gelukkig kunnen we nu vanaf 21 maart weer in onze eigen kerk diensten volgen.

Het Dialoogje ligt hier ook weer voor u klaar!

De pastoraatsgroep en de locatieraad wensen u alvast een
Zalig Pasen.

Maatregelen voor kerkbezoek conform corona-protocollen:
• Het aantal kerkgangers blijft maximaal 30 personen op 1.5 meter.
• Vooraf aanmelden is verplicht.
• Mondkapjes gebruiken bij het binnengaan en verlaten van de
kerk; graag ook ophouden tijdens de dienst
• Handen moeten worden gereinigd bij het binnengaan van de
kerk.
• Collectemanden staan bij de deur, tijdens de viering worden er
géén mandjes doorgegeven.
• Cantores: maximaal 3 zangers, 1 dirigent, 1 muzikant.
• Doordeweekse vieringen vinden voorlopig nog niet plaats.
• Koffiedrinken voor en na de viering is niet toegestaan, ook niet
buiten.
• De toiletten alleen gebruiken bij zéér hoge nood.

Aanmelden bij Betty Obdeijn Van Lyndenlaan 35, Tel. 2536778
Liefst per email: benbettyhoevelaken@gmail.com
Zonder tegenbericht ben je dan welkom in het Pauluscentrum.