Corona

BESTE MEDEPAROCHIANEN,

Veranderingen wennen snel. De kerk heeft haar poorten weer geopend en we hebben inmiddels weer zo’n drie keer dacht ik elkaar weer kunnen ontmoeten. Het lijkt alweer gewoon.
Je hoort ook links en rechts om je heen dat de mensen gevaccineerd worden. Dat betekent een extra reden dat we weer contact mogen hebben binnen de kerk, maar ook met familieleden. Ik mis nog wel de kop koffie / thee na de dienst. Dát went moeilijk.
Ondanks alle kritiek die de politici spuien naar de verantwoordelijken binnen kabinet en daarbuiten wordt het toch allemaal geregeld. Eerst geen mondkapjes én maar kritiek en toen die er waren hoorde je geen kritiek meer over die mondkapjes en waren het de testen die er niet genoeg beschikbaar waren. En dan niet kijken naar de oorzaak van het tekort aan mondkapjes en testmateriaal destijds, maar wél kritiek. Triest dat je op de manier van kritiek geven in de kijker wilt staan.
En dan een minister de schuld geven als er te weinig wordt geprikt. Of mensen zelf niet komen opdagen of dat leveranciers hun afspraken niet nakomen om bepaalde aantallen te leveren. Dat maakt niet uit, áls er maar kritiek gegeven kan worden. Het is een hondenbaan als minister: het deugt niet of het klopt niet, maar góed is het nooit.
Laten we blij zijn dat binnen de kerk er veelal een positieve sfeer is. Je komt met een goed gevoel en veelal slaagt een voorganger erin om je geïnspireerd en met een positief gevoel weer huiswaarts te laten keren. Laten we hopen dat die kerkgang mogelijk blijft en zoveel mogelijk mensen met een positief gevoel rondlopen en ook met een positief gevoel door het leven kunnen gaan.
En dan is er alle begrip dat er moeilijke gevallen zijn met mensen die zwaar ziek zijn of aan wie de afgelopen periode een naaste is ontvallen. Ik wens die mensen die het moeilijk hebben het allerbeste en sterkte toe en mogen zij wat extra aandacht krijgen van mensen die misschien niet direct náást die mensen staan maar ze wel kennen. Een telefoontje of een kaart met tekst kan veel goed doen.
Mensen ik wens jullie een positief gevoel toe. De omgeving in de vorm van opkomende bloemen en het zonnige weer helpt daarbij.
Met hartelijke groet aan jullie allen, een goede gezondheid toegewenst en tot in de kerk of elders,

Wim Eggenkamp