Cursus 2020 Elia in een nieuw licht Copy

Elia in een nieuw licht
cursus 2020
afbeelding: Marc Chagall, Elija, 1981, Fenster zu Sankt Stephan, Mainz

Moderne kunst en verhalen over Elia
De verhalen over de profeet Elia fascineren door hun onwaarschijnlijkheid: een raaf voedt Elia in een droge beek, de meelpot en oliekruik van de weduwe raken niet leeg, een dood kind wordt tot leven gewekt, koning en koningin staan lijnrecht tegenover de profeet, de profeet triomfeert over de tegenstanders en zit vervolgens vol vertwijfeling in de woestijn, Elia ontmoet zelfs de Eeuwige… In de sprookjesachtige verhalen schuilen diepere lagen, op persoonlijk, gelovig en maatschappelijk vlak. Vooral religieuze en sociale kritiek vallen op. Het oude lied van macht en tegenkracht klinkt herkenbaar in onze oren. De verhalen van Elia vragen om uitdieping en meditatie, ze leveren tegelijkertijd uitdagende gespreksstof.
Vooraf aan de tekstlezing kijken we naar hedendaagse kunst, die eigen zeggingskracht heeft. De kunstwerken zijn associatief gekozen bij de Eliaverhalen. Vanuit het kijken naar en gesprek over het kunstwerk, is het spannend om te zien hoe de kunst zich verhoudt tot de tekst.

Als kijker, lezer, leerling ben je altijd ook zelf in het geding. De werkwijze is zowel informatief als interactief. Na elke bijeenkomst ontvangen de deelnemers digitaal informatie bij kunstwerk en de verhalen van Elia.
Je hoeft niet thuis te zijn in de Bijbelse verhalen of moderne kunst, belangrijk is een open geest, om je te verdiepen en te laten verrassen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen kloosterdag, maar bevat de cursus zeven bijeenkomsten.
Ben Piepers
praktische gegevens
7 bijeenkomsten telkens tweeëneenhalf uur
In De Kom, Hamersveldseweg 51, Leusden

Donderdagavond 19.30-22.00 uur
9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, 2 april 2020

Kosten: € 42,00 voor zeven avonden (inclusief € 1,00 koffie en thee per avond)

Aanmelding vóór 31 december 2019
bij: Diana Mol email: molleusden@planet.nl
a.u.b. vermelden: uw naam en roepnaam, mailadres en telefoonnummer.