De Eshof-tuin in Hoevelaken is een duurzame tuin.

De Eshoftuin groeit steeds meer
Het groeizame weer zorgt ook voor flink wat onkruid, dus naast gieten moeten we veel wieden. We willen zo veel mogelijk biologisch werken. Biologisch werken uit zich nu bijvoorbeeld in het zo min mogelijk schoffelen en zo veel mogelijk het onkruid wieden. Dit is beter voor het bodemleven en wieden zorgt voor ‘grondiger’ resultaat. Het wieden kost meer tijd, maar we hebben er veel plezier in en je wordt er rustig van, het ontspant. En dat is voor de duurzaamheid van de geest weer goed!
De tuinbonen beginnen te bloeien (helaas zijn ook de eerste luizen al gesignaleerd, te bestrijden met brandnetelaftreksel en een scheutje spiritus), de ‘voorgetrokken’ snij- en sperziebonen gepoot en de kapucijners en peulen groeien mooi tegen het gaas aan. De dahlia’s zijn gepoot en alle bloemenzaad is aan het opkomen. We hebben verschillende soorten sla uitgepoot,courgette, koolrabi, witte kool en andijvie.
Dit alles in de tuin die direct aan de Veenwal ligt, de ‘voortuin’.
Iets verder op het complex ligt onze ‘achtertuin’, die veel kleiner is en waar ons schuurtje staat.
Daar is de kruidentuin en de fruittuin. Er zijn al aardig wat kruiden om mee te nemen! Kijk hiervoor in de actuele nieuwsbrief/zondagsbrief. De overige grond is bestemd voor aardbeien, bloemen en pompoenen. Pompoenen vragen veel ruimte. Die zijn inmiddels ook gepoot, en de resterende grond ingezaaid met verschillende soorten bloemen. In de fruittuin staan een pruimenboompje en een achttal rode- en blauwe bessenstruiken.

Iets halen op de Eshoftuin?
Ja, dat kan! Dankzij het dagelijks begieten (behave zondags) van de tuin en de overvloedige zon van de afgelopen weken is het onvoorstelbaar hoe hard alles gegroeid is. De kracht van de natuur is mooi om te ervaren.
De koffietafel links symboliseert de uitnodiging: kom gezellig een keertje langs, om wat van de oogst te halen, gewoon voor een bezoekje, of om een keertje mee te helpen. In de wekelijkse Nieuwsbrief/zondagsbrief staat wat er die week ‘te halen’ is. Je bent van harte welkom! Kies ‘lees meer’ voor de tijden en de locatie.

Woensdag en zaterdag vanaf 11.00 tot 11.30 uur kan je bij ons langskomen om samen te bekijken wat er oogstbaar is (neem zelf iets mee om het in te doen).
De tuin ligt aan de Veenwal, tegenover nr. 5, de eerste tuin links bij de parkeerplaatsen. We zijn bezig met een bord zodat iedereen vanaf de weg al kan zien waar de Eshoftuin is.
Bij redelijk weer zal er op de volgende tijdstippen een lid van de tuingroep aanwezig zijn:
Dinsdagavond v.a. 19.00 uur tot de schemering;
Woensdagmorgen v.a. 9.30 tot ca. 12.00 uur;
Zaterdagmorgen v.a. 9.30 tot ca. 12.00 uur.
Aanmelden als je komt helpen is fijn voor de planning, telefoon 06-36 58 71 46, mail: Eshoftuin1@pgdeeshof.nl

Tuinspullen gevraagd
HEEL erg bedankt voor alles wat jullie als geschonken hebben! Het enige dat we nog missen is een kleine snoeischaar of -mes, een stevige schaar en een passens ‘spruitstuk’ voor een plastic gieter.
We proberen bij alles wat we doen zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Vandaar de vraag om tweedehands spullen. Maar ook op andere terreinen proberen we zo duurzaam mogelijk te werk te gaan.

Algemene informatie
De Eshof heeft twee jaar geleden de uitgangspunten van de ‘Groene kerk’ tot haar beleid gemaakt. Er is een ‘Werkgroep Duurzame Eshof’ ingesteld. Die heeft al veel gedaan, waaronder zonnepanelen op het dak. Inmiddels prijkt het schildje op de gevel. Najaar 2019 is een aantal gemeenteleden gevraagd een duurzame ‘bloemen- en moestuin’ op te zetten. Een enthousiaste groep mensen heeft dit opgepakt. Er zijn voorjaar 2020 twee stukken grond gehuurd op het moestuincomplex tegenover Veenwal nr.5. De groep heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd:
In de praktijk laten zien dat we als kerkgemeenschap dingen in de kerk anders, duurzamer kunnen doen. We willen zo mensen in de kerk en daarbuiten inspireren meer na te denken over hun bijdrage aan een leefbare wereld, ook voor hun nageslacht.
Het opzetten van een moestuin voor groenten, fruit en kruiden, en een bloementuin. Daarbij willen we op een natuurlijke, biologische manier te werk gaan, zonder bestrijdingsmiddelen.
We willen onze ervaringen en bevindingen delen met de leden van de Eshof en andere geïnteresseerden. We zullen daarvoor de geëigende kanalen gebruiken.
We willen regelmatig belangstellenden (ook kinderen) uitnodigen om mee te werken zodat ook anderen van de tuin kunnen genieten en kennismaken met verantwoord tuinieren.
We zien de tuin ook als ontmoetingsplek voor mensen uit De Eshof en daarbuiten.
De oogst van de tuin willen we allereerst delen met alle mensen uit de Eshof die in de tuin meewerken, maar ook delen met de overige leden van de Eshof, om hen ook op die manier te betrekken bij het doel van de tuin.
De bloemen van de tuin kunnen ook gebruikt worden voor ‘het bloemetje uit de kerk’.
We denken aan de mogelijkheid om een maaltijd te organiseren van de opbrengst van de tuin.
Een deel van de oogst zou kunnen gaan naar de Voedselbank Nijkerk.