DE INNERLIJKE REIS VAN DE PROFEET JONAH

LEZING JUKE HUDIG: ”DE INNERLIJKE REIS VAN DE PROFEET JONAH”, aan de hand van beelden van haar werk.

“Het boek Jonah beschrijft een inwijding in het mysterie van het mens-zijn”. Jonah wordt altijd gekoppeld aan de walvis, maar dat is slechts een onderdeel van het complexe en mysterieuze bijbelboek.

De profeet Jonah wordt geroepen door God: “Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad en roep tot haar dat hun kwaad is opgestegen tot voor mijn Aangezicht.”
Maar Jonah vlucht voor de stem van de Eeuwige.
Hij raakt verstrikt in de benauwenis van de diepste hellewateren,
totdat hij zich opricht naar de Ene, die hem begeleidt op zijn weg naar de hoogste hemelen.

Zijn opdracht is Nineveh te verlossen van het kwaad.
Hij gaat naar de stad en roept de bewoners op tot inkeer.

Jonah zelf gaat door alle lagen van bewustzijn en wordt omgevormd:
een louteringsproces van de ziel, waarin Jonah alles in zichzelf offert.
Hij sterft zijn oude ik en wordt herboren als volledig nieuw mens,
eeuwig verbonden met God.”

In 55 pastels tekende Juke Hudig ‘de zoektocht van de ziel’; vurig en verstild. Van die 55 pastels zijn er ruim 25 te zien in de Eshof in een expositie van 24 oktober t/m 26 november. De expositie wordt geopend op 24 oktober met een lezing van Juke Hudig: ‘De innerlijke reis van de profeet Jonah’, aan de hand van beelden van haar werk.

Juke Hudig (1945) richt in haar pasteltekeningen de aandacht op de onzichtbare wereld achter de tastbare werkelijkheid.
Zij bezocht de Akademie voor Beeldende Kunsten te Arnhem en de Rijksakademie te Amsterdam.
Juke Hudig tekent vanaf 1977 “tuinen” in pastel en potlood, veelal in opdracht.
Zie ook: www.jukehudig.nl

Datum en tijd: donderdag 24 oktober om 19.30 uur.
De expositie is te zien t/m 26 november op vrijdagmiddag, zaterdagmiddag en zondag na de kerkdienst tot 12.00 uur. De toegang tot de expositie is gratis; wel zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.
Plaats: de Eshof
Leiding:: Juke Hudig
Deelname lezing: €5,00.

De lezing en expositie zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Liturgische Vormgroep.