EERSTE H. COMMUNIE

Het is bijna zover. De dag van de Eerste Communie komt steeds dichterbij. In verschillende bijeenkomsten hebben de kinderen van de Lucasparochie uit Hoevelaken en Nijkerk gewerkt aan het project
“Blijf dit doen”.
We hebben naar elkaar geluisterd, verhalen over Jezus verteld, samen gezongen, geknipt, geplakt en gekleurd. Het waren vrolijke, gezellige en leerzame bijeenkomsten. Samen kleurden we het leven en met de vele geschenkjes maakten we elkaar blij.

De dag van de Eerste Communie is een feestdag.
Je viert iets dat te maken heeft met durven, met kiezen.
Kiezen voor God, voor Jezus, deelnemen aan de Eucharistie,
delen met elkaar, iets goed doen voor een ander.

Na het feest komen er weer gewone dagen: dagen zonder taart en slingers, dagen van gewone dingen. Gewoon? Een raar woord: gewoon. Je bent eraan gewend betekent het.
Niets bijzonders dus, niet belangrijk. Het is maar hoe je het zelf bekijkt.

Als je goed kijkt, goed luistert, zie je dat gewone dingen soms kleine feesten zijn.
Dan hoor je dat gewone mensen jou iets bijzonders te zeggen hebben.
Dan merk je dat jij bijzonder bent voor andere mensen
Je mag er zijn. Als je maar durft, als je maar kiest.
Daar mogen deze kinderen,
Thomas van de Bor, Anaïs Damen, Dyginna en Gracyella Vonk, Huub Werkhoven, Pien Dikkeboer en Doloor van den Hoven
nu mee beginnen.
We wensen de kinderen en hun ouders een mooie, feestelijke en zinvolle afsluiting van de voorbereidingsperiode en feliciteren ze van harte met hun nieuwe begin als ze in de Eucharistieviering de Heilige Communie ontvangen.
De viering zal zijn zondag 26 mei om 11.00 uur in de
R.K. St. Catharinakerk te Nijkerk. Als voorgangers zullen aanwezig zijn
Kapelaan K. Donders en Diaken R. Bouwman.

Namens de werkgroep Alie en Sylvia