Eucharistie-viering op de eerste woensdag van de maand

Sinds Kapelaan Karel Donders bij ons was hadden we steeds een
Eucharistie-viering op de eerste woensdag van de maand om 9 uur.
Na zijn vertrek zijn deze vieringen overgenomen door
pastoor Harrold Zemann maar niet om 9.00 uur maar om half 10.
Voor de ouderen onder ons een prettiger tijd (dachten we !!!!)
Begonnen we met 20 parochianen, de laatste keer waren er nog 8.
Te weinig vinden wij !!!! Daarom een oproep aan U. Kom naar deze viering. Hebt U problemen met vervoer dan kun je de Hulpdienst vragen je te brengen. Uiteraard wordt ook ná deze viering gezellig koffie gedronken met elkaar waarbij Harrold altijd aanwezig is.
Wij hopen weer 20 mensen in onze mooie dagkapel te kunnen begroeten.

De Pastoraatsgroep.