GEDENKDAG VAN PETRUS EN PAULUS

GEDENKDAG VAN PETRUS EN PAULUS: oecumenische viering op 28 juni in het Pauluscentrum
Op zondag 28 juni vieren we de gedenkdag van Petrus en Paulus. Alweer (bijna?) 25 jaar geleden nodigde de Paulusgemeenschap de Eshofgemeente uit om deze vierdag gezamenlijk in het Pauluscentrum te vieren. De eigenlijke gedenkdag is 29 juni: de dag waarop Petrus en Paulus zouden zijn gestorven, dat wil zeggen: de dag waarop ze weer opnieuw werden geboren in Gods heerlijkheid.
De naam Petrus betekent ‘rots’. Jezus zegt in de evangeliën dat hij op deze rots, Petrus, zijn kerk zal bouwen. Daarom wordt Petrus vaak beschouwd als de grootste apostel. Voor rooms-katholieken geldt hij als de eerste paus.
Volgens de overlevering is Petrus tijdens de eerste christenvervolging onder Nero (circa 64 na Christus) gekruisigd. Op zijn eigen verzoek werd hij ondersteboven gekruisigd omdat hij zich niet waardig achtte op dezelfde manier te sterven als Jezus.
Paulus wordt de ‘apostel der heidenen’ genoemd. Oorspronkelijk heette hij Saulus. Opgevoed als joods wetgeleerde vervolgde hij aanvankelijk de kerk, maar kwam door een visioen tot bekering. Daarna noemde hij zich met zijn Romeinse naam Paulus (= klein). Hij reisde door het Romeinse Rijk en stichtte een groot aantal gemeenten. Uiteindelijk kwam hij als gevangene in Rome terecht. Tijdens de vervolging door Nero zou ook hij gedood zijn. Paulus onderging niet dezelfde vernederende dood als Petrus, omdat hij een Romeins burger was. Hij werd door het zwaard onthoofd.
Natuurlijk hopen we dat we op zondag 28 juni bij elkaar kunnen komen. Dat zal moeten betekenen dat we op een of andere manier dit Coronavirus, dat zich verspreidt door nabijheid en samenzijn, geen kans geven. Hoe we dat kunnen doen? En of dat überhaupt mogelijk zal zijn? We weten het nu nog niet. We zullen de ontwikkelingen af moeten wachten.
In elk geval zijn Linda de Wals en ik van plan er een gezamenlijke viering van te maken. Mocht de mogelijkheid van samenkomst er nog niet zijn, dan zullen we gebruik maken van de techniek. We zullen in dat geval in de Eshof een korte viering zonder kerkgangers houden die te beluisteren zal zijn op www.kerkdienstgemist.nl of te bezien en beluisteren zal zijn op de facebooksite van ‘protestantse gemeente de Eshof’.
Ellie Boot