HEMELVAARTSDAG 13 MEI 2021

De dag waarop we traditiegetrouw ’s-morgens vroeg kunnen deelnemen aan een wandel- of fietstocht. En gelukkig staat dit keer het licht weer op groen om dit te laten volgen door een dienst in het Pauluscentrum.
Weliswaar met inachtneming van de nodige maatregelen.
In de dienst zal voorgaan ds. Ellie Boot.

De wandeltocht van ± 3,0 km. start vanaf 8.30 uur voor het Pauluscentrum en hier krijgt u dan ook de routebeschrijving uitgereikt. U start op eigen gelegenheid. Dit om te zorgen dat de verplichte afstand van 1,5 meter kan worden aangehouden.
De dienst in het Pauluscentrum begint om 10.- uur, dus start op tijd met de wandeling.

Op de routebeschrijving staat een vraag vermeld waar u tijdens het wandelen over kunt nadenken en zo mogelijk met een ander kunt bespreken. Wellicht komt daar een gedachte bij op welke u met ons wilt delen. Vóór de dienst kunt u die opschrijven op één van de bij de ingang neergelegde kaartjes.
Namens de leden van de O.C.G.
Jan Vogel