Het goede leven – christelijke ethiek

Ethiek is overal. Vragen rondom echtscheiding, homoseksualiteit, voltooid leven en de integriteit van bestuurders komen via tv, krant en internet dagelijks onze huiskamers binnen. En ook in ons persoonlijke leven kunnen we te maken krijgen met dit soort kwesties, groot of klein. Vragen naar het goede leven. In hoeverre speelt ons christelijk geloof een rol in het gesprek over dit soort vragen? Kan de Bijbel ons helpen in de ethische dialoog, of zijn Bijbel en geloof vooral een last in de ethische arena? In deze avond willen we met elkaar in gesprek gaan over hoe we vanuit onze christelijke bedding naar deze vragen kunnen kijken. We hebben het niet noodzakelijkerwijs over de bekende, grote dilemma’s. Geloven gaat immers steeds ook over de vraag wat goed is om te doen in het alledaagse leven. De antwoorden op die vraag zullen soms uitgesproken gelovig zijn, soms ook overlappen met algemeen menselijke manieren van leven. We zullen verschillende perspectieven bespreken waarmee we ethische vraagstukken kunnen benaderen. Voor de een zal de Bijbel een belangrijk perspectief zijn, een ander voedt zich vooral vanuit de traditie, de eigen ervaring of het boerenverstand. Goed en fout bestaan niet op deze avond. Zie vorming en toerusting Hoevelaken