Het Vorming & Toerusting-team zoekt ondersteuning vanuit de Paulus

Door het overlijden van het gewaardeerde lid Gerda Kammeijer ben ik gevraagd om haar in deze commissie te vervangen.
Zoals bekend proberen wij zowel de kerkgangers van de Eshof als ook van de Paulus een gevarieerd programma aan te bieden met een grote variëteit aan onderwerpen, die in de meeste gevallen een binding hebben met de bijbel, kerk zijn of andere kerkelijke zaken. Die kunnen bv. liggen op speciale ervaringen van mensen, de combinatie kunst en kerk, kerkgang bij een andere religie, zoals de koptische kerk etc. etc.
Het team bestaat nu uit zes leden, vier dames en twee heren, waarvan vijf van de Eshof inclusief Ellie Boot en ikzelf via de Paulus. Tijdens onze juni vergadering hebben we besproken om meer evenwicht te brengen tussen de aantallen personen van de Eshof en de Paulus, hetgeen leidt tot het positief denken over de mogelijkheid om met een extra persoon vanuit de Paulus een bijdrage aan dit team te willen leveren.
Dan is de vraag altijd belangrijk “Hoe vaak vergaderen jullie?” Antwoord: “zo ongeveer vier à zes keer per jaar en rond mei / juni wordt de brochure gemaakt voor het nieuwe jaar”.
Het zou plezierig zijn om uiterlijk 5 juli a.s. een reactie van één of meer van jullie te mogen ontvangen via wim.eggenkamp@xs4all.nl.
Met dank voor je positief meedenken.

Wim Eggenkamp van het Team Vorming & Toerusting