IN MEMORIAM TONNY HILHORST EN GERDA KAMMEIJER

De locatieraad en de pastoraatsgroep van onze geloofsgemeenschap hebben in de voorbije maanden twee belangrijke en invloedrijke leden verloren. Hun overlijden raakt ook de hele Sint-Paulusgeloofsgemeenschap.
Op 30 maart overleed Tonny Hilhorst. In het vorige Dialoogje stond een kort In memoriam voor haar. Zij was een dynamische vrouw die tot vlak voor haar overlijden actief was. Zij was, zoals al eerder vermeld, een vertrouwd persoon in de Paulusgemeenschap en zij verzorgde gedurende vele jaren de administratie van de financiën. Zij regelde, samen met Peter Hendriks, alle zaken rond de actie Kerkbalans, regelde de afdracht van de collectegelden en hield het binnenkomen van de toegezegde kerkbijdragen nauwgezet bij. In de locatieraad vertegenwoordigde zij de penningmeester en zij had een uitgesproken mening over allerlei zaken die aan de orde kwamen. Helaas konden bij haar afscheid in de Eshof maar weinig mensen aanwezig zijn in verband met de situatie rond het coronavirus. Na de afscheidsviering luidde de klok van het Pauluscentrum haar uit. Een mooi symbool van het medeleven van de gemeenschap. We zullen haar later binnen onze eigen gemeenschap gedenken.
Op dinsdag 28 april overleed Gerda Kammeijer, lid van de pastoraatsgroep en voorzitter van de locatieraad van onze gemeenschap. Op zaterdag 2 mei is er een afscheidsdienst gehouden in de Eshof. Voorgangers daarbij waren dominee Ellie Boot en pastor Ben Piepers. De dienst stond in het teken van de oecumene, één van de zaken waarvoor Gerda zich enorm heeft ingespannen. Gerda had graag afscheid willen nemen in een volwaardige oecumenische dienst waarbij leden van de Sint-Paulusgeloofsgemeenschap en de protestantse gemeente de Eshof in groten getale aanwezig konden zijn. Zij had met de beide voorgangers een dienst voorbereid waarin het Pauluskoor en de cantorij van de Eshof een belangrijke rol zouden kunnen spelen. Helaas was dit door de omstandigheden rond het coronavirus niet mogelijk. Er konden maar 30 mensen bij de dienst aanwezig zijn. Na de afscheidsdienst was er een defilé voor het gebouw van de Eshof en luidde de klok van het Pauluscentrum voor haar ten afscheid. Een mooi eerbewijs.
Gerda was een spil in onze gemeenschap. We kunnen niet anders dan geweldige lof hebben voor alles wat Gerda voor de gemeenschap heeft gedaan. Zij was een eminent en wijs voorzitter van de locatieraad, een dynamisch persoon in de pastoraatsgroep, ze bezielde de mensen die liturgieën voorbereidden, ze was de spin in een web van relaties binnen de gemeenschap en daarbuiten. Zij was met hart en ziel lid van de groep Vorming en Toerusting. Zij was begaan met velen in de gemeenschap en wist veel van iedereen. Het is bewonderenswaardig hoe zij tot op het laatste moment allesin goede banen wist te leiden en hier en daar diplomatieke oplossingen wist te verzinnen. Ook kan zij geroemd worden om haar taalkundige gaven; zij verzorgde veel taalkundig slimme oplossingen. Wat zullen we haar missen. We zullen haar, als de omstandigheden het weer toelaten, ongetwijfeld uitgebreid gedenken. Laten we in de komende weken in gedachten bij beiden zijn en voor hen en de nabestaanden bidden.