MINI ENQUÊTE VORMING & TOERUSTING MET TWEE VRAGEN

De commissie Vorming & Toerusting is in gesprek met meerdere inleiders over het tijdstip van het geven van de inleiding. Daarbij speelt dat werkenden graag in de avond een inleiding willen en de niet meer werkenden wellicht op de middag.
Vandaar onderstaande twee vragen met het zeer vriendelijke verzoek om deze vragen te beantwoorden via mail aan wim.eggenkamp@xs4all.nl.

De vragen luiden:
1. heeft u voorkeur voor een inleiding op de middag bv. van
14.00 uur – 16.00 uur dan wel op de avond zoals tot nu toe gebruikelijk, van 20.00 uur – 22.00 uur?
2. Bent u in deze tijd van corona terughoudend om u op te geven, ook als wij regelen dat er 1,5 à twee meter afstand zou zijn tussen de belangstellenden?
De commissie doet haar best om een interessant programma aan te bieden en zou haar inspanningen graag beloond zien met de komst van veel mensen, ook van “de Paulus”.
Met dank voor uw medewerking.

Commissie Vorming & Toerusting Wim Eggenkamp