OECUMENISCHE DIENST OP DE GEDENKDAG VAN DE H. PETRUS EN DE H. PAULUS OP 27 JUNI.

Kunnen we dit jaar de gedenkdag van Petrus en Paulus weer oecumenisch samen vieren in het Pauluscentrum? We weten het niet. Vanwege de beperkingen van corona is het nu nog onduidelijk .
Wij, de voorgangers en de OCG leden, gaan samen een dienst voorbereiden. In de nieuwsbrief van de Eshof of via de mededelingen, in de dienst van de 20ste juni, in de kerk hoort u wat er mogelijk is. Het wordt een viering samen in het Pauluscentrum of wanneer er nog steeds maar 30 mensen in de kerk mogen, dan is er in beiden kerken tegelijkertijd, om 10.00 uur een dienst, die diensten hebben dan dezelfde inhoud.
We hopen dat het samen kan met koffie na de dienst zodat we elkaar ook weer echt kunnen ontmoeten en spreken….
Namens de leden van de OCG,
Anny Smink