OECUMENISCHE REIS IN 2022 NAAR TOSCANE

OECUMENISCHE REIS NAAR TOSCANE IN 2022
In 2019 hebben we een oecumenische reis voor 2020 naar Toscane aangekondigd met een verblijf in de Casa Valdese ‘Casa Cares’ in Reggello. Een informatiereis naar de streek leverde een mooi en afwisselend programma op.
Helaas gooide Covid-19 veel roet in het eten. In 2020 en ook dit jaar kon de reis om die reden helaas geen doorgang vinden. De situatie is nu zoveel verbeterd dat we in 2022 de reis naar verwachting wel kunnen laten doorgaan. Onze contactpersonen van de Casa zullen ons graag verwelkomen. We hebben dan ook logiesaccommodatie vastgelegd van 3 tot en met 10 mei 2022.
Er is echter wel wat veranderd in ons denken over het reizen per vliegtuig. Door de versnelde opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande veranderingen van het klimaat met alle gevolgen van dien, twijfelen we of het nog wel verantwoord is om voor een relatief korte afstand gebruik te maken van vervoer per vliegtuig. Ook hebben we overwogen dat reizen per vliegtuig door mensen van een kerkelijke gemeenschap niet strookt met het predicaat ‘groene kerk’ van ‘de Eshof’ en de zorg voor de schepping die regelmatig tijdens kerkdiensten vanuit ‘de Eshof’ en het Pauluscentrum te horen is.
Deze overwegingen hebben geleid tot het besluit om voor het vervoer naar en van Toscane gebruik te maken van een touringcar. Wij realiseren ons dat dit besluit voor sommigen een teleurstelling zal zijn en voor anderen een opluchting. We hebben dit besluit echter met overtuiging genomen omdat de zorg voor het milieu ons allen aangaat.
Reizen per touringcar heeft wel enige consequenties. We zullen een dag eerder vertrekken (2 mei) en een dag later terugkeren (11 mei), waardoor we twee extra overnachtingen hebben. De gevolgen voor de reissom hebben we nog niet precies in beeld, maar we gaan er vanuit dat de prijs van deze reis van 2 tot en met 11 mei ongeveer € 1150.– zal bedragen. Een prettige bijkomstigheid is wel dat eigen vervoer ons wat flexibeler maakt in de uitvoering van het programma.
Voor alle belangstellenden die zich al hadden aangemeld en voor allen die op grond van dit stukje alsnog belangstelling hebben voor de reis nodigen wij uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 1 november om 19.30 uur in het Pauluscentrum. Tijdens deze bijeenkomst zullen we nader ingaan op het vervoer en het programma en is er uiteraard ruimte om vragen te stellen en met elkaar kennis te maken, voor zover dat nodig is.
Voor deze bijeenkomst moeten we rekening houden met nog geldende corona-maatregelen. Op basis van de huidige situatie is iedereen welkom, waarbij wij ervan uitgaan dat we allemaal de onderlinge afstand respecteren. Wanneer de regelgeving aangepast wordt zullen we jullie informeren via de nieuwsbrief van ‘de Eshof’ en via de mededelingen in het Pauluscentrum.
Om te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen, vragen we jullie om je aanwezigheid bij één van ons drieën kenbaar te maken.
We hopen alle belangstellenden op 1 november te ontmoeten!
De reiscommissie, bestaande uit Ellie Boot (e-mail: ellie.boot@hccnet.nl/tel: 06-33832849 – bij voorkeur via WhatsApp) Frits Harmsen (e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl/tel: 06-20162652) Hetty Veldhuizen (e-mail: hettyveldhuizendendaas@gmail.com/tel: 06-46495205)