Online bezinning ‘Op weg naar Pinksteren’ 18 mei 2021

Online bezinning ‘Op weg naar Pinksteren’
Thema: Geestkracht

Het is niet makkelijk om je een voorstelling te maken van de heilige Geest. Maar laten we beginnen met te zeggen dat we over de liefde spreken. God is liefde. De heilige Geest is een onzichtbare scheppende kracht die je inspireert, helpt en troost en je stuwt naar het goede. Van de Geest hebben we gaven gekregen, om in navolging van Christus dienstbaar te zijn aan de mensen.
Op weg naar Pinksteren staan we stil bij die gaven van de Geest. Steeds een half uurtje, om de dag mee te beginnen. Vanwege de coronamaatregelen doen we dat via Zoom.
De meditaties worden begeleid door pastor Fred Kok en pastor Antoinette Bottenberg

Data: Op dinsdagen 13 en 20 april en 4, 11 en 18 mei
Tijd: 9.30-10.00 uur
Het is mogelijk de hele reeks te volgen of aan te sluiten wanneer het uitkomt.
Aanmelden via fred.kok@stlucas.nu.