Ons Pauluscentrum in Hoevelaken gaat per 21 maart weer open.

Beste medeparochianen,

Het geduld en incasseringsvermogen van ons allen wordt enorm op de proef gesteld. Dat geldt voor de gehele wereld, voor Nederland, en voor onze geloofsgemeenschappen. Vanuit zowel het pastoraal team als vanuit de beide parochiebesturen willen wij niets liever dan snel de kerken kunnen openen. Tegelijkertijd zijn er drie, soms met elkaar strijdige, zaken waarmee we rekening dienen te houden bij de opening van kerken.
Ten eerste hebben we gezamenlijk een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze mede-parochianen, die niet zelden vertegenwoordigers zijn van de kwetsbare groepen. Dit vraagt zonder meer om terughoudendheid, zeker nu de nieuwe coronavarianten besmettelijker lijken te zijn. Ten tweede biedt de kerk een centrum van geestelijk leven, een plaats van overdenking en troost. Dit vraagt om opening van de kerken zodra het kan. Ten derde kunnen we niet doof of blind zijn voor het maatschappelijk sentiment, waarbij de uitzonderingspositie van de kerken zeker niet als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Gefaseerd openen van kerken
Het bovenstaande overziend maakt dat we proberen te komen tot een gefaseerd proces van opening waarbij we steeds opnieuw zullen overwegen wat er kan, te toetsen aan de hierboven genoemde drie criteria: is het veilig, kunnen we ruimte bieden, past het in onze maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid?

Achterveld en Zeist open per 14 maart
Eerst zullen deze twee kerken openen. Bij het heropenen van de kerken houden we de maatregelen strikt in acht. Nieuw is dat het verplicht is je vooraf aan te melden voor de viering, dus alleen een registratie bij de deur volstaat niet meer.

Ons Pauluscentrum in Hoevelaken gaat per 21 maart weer open.
Op 21 maart zal er daarom om 11.00 uur een woord- en communiedienst zijn met als voorganger Rini Bouwman.

De al geldende maatregelen blijven van kracht, conform de corona-protocollen:
• Het aantal kerkgangers blijft maximaal 30 personen op 1.5 meter.
• Vooraf aanmelden is verplicht
• Mondkapjes gebruiken bij het binnengaan en verlaten van de kerk
• Handen moeten worden gereinigd bij het binnengaan van de kerk
• Collectemanden staan bij de deur, tijdens de viering worden er géén mandjes doorgegeven.
• Cantores: maximaal 3 zangers, 1 dirigent, 1 muzikant.
• Doordeweekse vieringen vinden voorlopig nog niet plaats
• Koffiedrinken voor en na de viering is niet toegestaan, ook niet buiten.
• De toiletten alleen gebruiken bij zéér hoge nood

Aanmelden bij Betty Obdeijn Van Lyndenlaan 35, Tel. 2536778
Liefst per email: benbettyhoevelaken@gmail.com
Zonder tegenbericht ben je dan welkom in het Pauluscentrum

De locatieraad en pastoraatsgroep