Overbehandelen

Overbehandelen is het toepassen van een medische handeling die beter niet gegeven had kunnen worden. Hetzij omdat de behandeling ineffectief is, hetzij omdat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Overbehandelen ontstaat vaak vanuit handelingsverlegenheid van de hulpverlener en/of de patiënt en is meestal gestoeld op angst voor wat er gebeurt als je niet handelt. Overbehandelen voegt leed toe voor de patiënt. Dit leed komt niet door de ziekte, maar juist door de behandeling.
Niet behandelen is niet hetzelfde als ‘niks doen’. Er is verschil tussen goede zorg en behandeling. Van zorg, aandacht en liefde kun je nooit teveel krijgen. Vrijwel iedereen is het erover eens dat kwetsbare ouderen of ernstig zieken juist goede zorg nodig hebben. Dat betekent dat juist hulpverleners zich soms terughoudend moeten opstellen. De centrale vraag is: wat doen we de patiënt aan? Een opname, narcose, pijn, medicijnen. Dat kan veel lijden met zich mee brengen.
Of een behandeling overbehandeling is, hangt sterk af van de ziektefase waarin iemand zich bevindt. Een behandeling kan in de ene ziektefase overbehandeling zijn, terwijl het in een andere fase een passende behandeling is. ‘Nee’ zeggen tegen een behandeling is een kunst. Zowel voor de patiënt als de hulpverlener.
Bram Smits, huisarts te Hoevelaken en Jantine Dijkstra, verpleegkundige, leggen het begrip overbehandelen uit vanuit medisch-ethisch oogpunt. Ze gaan met u in gesprek en staan open voor discussie.

Datum en tijd: Donderdag 21 februari 2019, 20.00 -22.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Bram Smits en Jantine Dijkstra
Deelname € 5,00