Overleden Jan Bosma

Overleden Jan Bosma
Op 18 februari 2019 is overleden onze parochiaan Jan Bosma
Geboren 1 mei 1925 te Reahûs (Fr.)
De afscheidsdienst is gehouden op zaterdag 23 februari 2019 in het Pauluscentrum te Hoevelaken, waarna de begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats te Hoevelaken.