Overleden Thea Heine / met bedankbrief van de Paulusgeloofsgemeenschap

Op 24 december is overleden Walthera Philomena Maria Heine – de Kort
De besloten afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 31 december in het Pauluscentrum waarna de begrafenis op de algemene begraafplaats te Hoevelaken.

——————————————————————————————————————————–

Beste mensen,

Het zal U inmiddels bekend zijn dat héél onverwachts Thea Heine, ná een kort ziekbed,
is overleden op 24 december j.l.

Op vrijdag 31 december heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden in ons Paulus Centrum.

Aansluitend is Thea begraven op de Alg. Begraafplaats in Hoevelaken waar ook Jan begraven is.

Gedurende 45 jaar heeft zij vrijwilligerswerk voor onze Geloofsgemeenschap verricht. De afgelopen 40 jaar was zij vooral verantwoordelijk voor het vouwen, nieten en verspreiden van ons parochieblad “het Dialoogje ”

Ongeveer 300 exemplaren gingen iedere 6 weken door haar handen.

Veel trouwe “lopers” hielpen haar met het bezorgen.

Wij zijn haar héél veel dank verschuldigd voor de wijze waarop zij haar werk verrichtte.

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verlies van hun lieve moeder,
schoonmoeder en Oma.

Namens de Paulus Geloofsgemeenschap
Riet van Hofwegen (vrijwilligers coördinator)