PAASTRIDUÜM

Zojuist schreef ik al dat het thema van het Paastriduüm dit jaar zal zijn ‘Zijn verhaal ook ons verhaal’. Dat is een boude uitspraak, vond iemand in de vespergroep. Hoe kan het lijden van Jezus ooit ons verhaal zijn? Van ons wordt toch geen kruisdood gevraagd?
Maar er zijn meer manieren om dit thema te verstaan. De traditie oftewel het verhaal van waaruit Jezus leefde, is ook ons verhaal: ook wij laten ons inspireren door de verhalen van bevrijding die in de bijbel opgetekend staan. Ook wij laten ons de weg wijzen door de God over wie zoveel verhalen in de bijbel zijn opgenomen.
En hoewel we ons gelukkig mogen prijzen met de vrede waarin we al meer dan 70 jaar leven, en met de vrijheid en gezondheidszorg en nog veel meer goeds in onze dagen, kennen ook wij in ons persoonlijke leven pijn en verdriet.

Op Witte Donderdag (18 april) zal er om 19.00 uur een meditatieve viering in het Pauluscentrum zijn. De kerkgangers van de Eshof zijn dan in het Pauluscentrum te gast. De volgende dag vieren we op dezelfde tijd Goede Vrijdag in de Eshof. Parochianen van de Paulusgemeenschap zijn dan te gast in de Eshof. Dat geldt ook voor de Paaswake, die we op 20 april om 22.00 uur in de Eshof vieren.

Net als vorig jaar zullen Ben Piepers en Ellie Boot samen voorgaan in de drie vieringen. Dat biedt de mogelijkheid om één doorlopende lijn te kiezen. Naast het thema, ‘Zijn verhaal ook ons verhaal’, zal dat het evangelie van Lukas zijn.

Op Paasmorgen zal in het Pauluscentrum Antoinette Bottenberg voorgaan in een viering die om 11.00 uur begint. In de Eshof zal om 10.00 uur Ellie Boot voorgaan.