Paulus Geloofsgemeenschapsbijeenkomst

Zondag 16 juni 2019 is de Paulus Geloofsgemeenschapsbijeenkomst.

De aanvang is om 10.00 uur.

Deze bijeenkomst is om elkaar over en weer te informeren over ontwikkelingen in de Paulus en de Lucas. Om te weten wat er leeft in onze Paulus is uw aanwezigheid en inbreng van groot belang.
De agenda is als volgt:
1 Opening
2 Informatie uit de Paulus en de Lucas
3 Financiën
4 Verslag van de bijeenkomst van 27 mei 2018;
Als u het verslag niet (meer) heeft, dan is een exemplaar op te vragen bij: hoevelaken@sintlucas.nu of bij Ben Baar
5 Werkgroepen
6 Rondvraag
7 Sluiting.

Wij hopen op een heel grote opkomst.

Pastoraatsgroep en locatieraad.