Paulusbrief

Enkele maanden geleden hebben Anny Smink en Linda de Wals het initiatief genomen om de parochianen van de Paulusgeloofdgemeenschap op de hoogte te houden over van alles wat men zo meemaakt tijdens de lockdown met prachtige gedichten, mooie verhalen en leuke pietpraat . Parochianen hebben hiervan mogen genieten. Maar………….
Anny schrijft hierover het volgende.
LIEVE MENSEN, Het is al weer enkele weken geleden dat jullie wat van ons hoorden. Riet van Hofwegen schreef toen : “ We kunnen weer naar de kerk, we kunnen elkaar weer zien en op afstand ontmoeten, dus dit is mijn laatste bijdrage met Prietpraat .” Met andere woorden de Paulusbrief hoeft niet meer.
Linda en ik waren het daar wel mee eens ook omdat de dagen langer worden. We kunnen makkelijker naar buiten omdat het weer goed is. De natuur is ook prachtig mooi daar genieten we erg van. We hopen dat, dit voor jullie ook zo is. Voor ons is het de aanleiding voor de laatste Paulusbrief. Mede ook omdat Linda veel zorg heeft rond de zorg om haar vader. We hopen van harte dat we elkaar snel weer na de dienst bij de koffie kunnen ontmoeten. Niets gaat boven het persoonlijke contact Linda en ik wensen jullie allemaal een goede en mooie zomer toe.
Het zijn rare tijden en het lijkt nog lang niet klaar.
Maar we gaan het zeker redden en dat doen we met elkaar………………..