Programma VORMING & TOERUSTING

VORMING & TOERUSTING

Er is licht aan het einde van de tunnel: op 21 maart gaan de kerken weer open. Echter, de interessante lezing van Fred Kok onder de titel “Hoe joods is een christen?” hebben we moeten uitstellen van 11 maart naar 18 november. Te zijner tijd volgt nadere informatie.
Alle activiteiten van Vorming & Toerusting liggen nu al bijna een jaar stil. Maar dat betekent niet dat de commissie Vorming & Toerusting in een lange en diepe slaap verkeert.
Tussen Pasen en Pinksteren (niet als Pasen en Pinksteren op één dag vallen !) zal in de Eshof een expositie te zien zijn van kunstenares Jeltje Hoogenkamp. De expositie bevat 10 schilderijen die afgeleid zijn van de 10 Geboden.
U bent welkom in de Eshof op de vrijdagen vanaf 9 april t/m 21 mei van 12.00 uur tot 13.00 uur, natuurlijk op een coronaproof manier!
Er zal ook een digitale versie van de schilderijen op internet geplaatst worden.
Afhankelijk van de dan geldende maatregelen zullen nadere details bekend gemaakt worden, in ieder geval ook via alle bekende mailadressen.
Namens de commissie Vorming & Toerusting’,
Wim Eggenkamp

Sinds jaar en dag is het de gewoonte om bij het eerste nummer van Rondom en Dialoogje na de zomervakantie een brochure bij te sluiten met een overzicht van alle activiteiten die onder de vlag van V & T voor het komend seizoen op stapel staan. Aanvankelijk in de vorm van een simpel boekje, de laatste jaren als een veelkleurige brochure.
In deze corona tijd is echter alles anders. Vanaf maart hebben we te maken met beperkingen die diep ingrijpen in ons persoonlijk leven maar ook in de wijze waarop we met elkaar kerk zijn. Kerkdiensten worden in sterk aangepaste vorm gehouden maar alle andere activiteiten lagen tot en met de zomer stil.
We zijn nog lang niet van corona af en deskundigen vrezen het ergste voor het najaar en de winter. Toch proberen we de draad weer een klein beetje op te pakken met in acht name van alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn.
Het onderstaande programma is uiteraard onder voorbehoud van verdergaande beperkende maatregelen die mogelijk getroffen zullen worden i.v.m. de ontwikkeling van het coronavirus.
Vragen over wijze van aanmelden plaats- en tijd:
e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl
e-mail: wim.eggenkamp@xs4all.nl

Van 15 t/m 17 mei van dit jaar stond een 2-daagse wandeling gepland rond het thema ‘duurzaamheid’ onder leiding van Norman Kempen en Herman Julsing . Hiervoor hadden zich 6 liefhebbers gemeld. Deze wandeling kon om de bekende redenen niet doorgaan.
Norman en Herman zijn van plan om in ongeveer dezelfde periode in de maand mei van 2021 een nieuwe poging te wagen. In november/december zullen Herman en Norman beoordelen in hoeverre deze wandeling in mei 2021 haalbaar is. Begin volgend jaar zullen de plannen met deelnemers afgestemd worden.
Er is ruimte voor meer deelnemers. Opgeven kan bij Norman Kempen,
e-mail: kempen4@gmail.com of bij Herman Julsing,
e-mail: herman.julsing@live.nl
Beiden zijn uiteraard ook beschikbaar voor vragen of het geven van informatie.

Namens de commissie Vorming & Toerusting
Frits Harmsen.