ROLSTOEL EN ROLLATOR.

Al lange tijd hebben wij de beschikking over een rollator. Deze wordt wel eens uitgeleend. Sinds korte tijd hebben we nu ook een rolstoel voor het geval dat…….
Beiden staan in de Dagkapel in het gangetje.
Als er iemand is die hiervan gebruik wil maken dan graag even Uw naam en telefoonnummer op de lijst vermelden zodat we weten waar de rollator eventueel rolstoel is.
Vooral de rolstoel dient zoveel mogelijk in de kapel te blijven staan. Bij calamiteiten moeten we hier gebruik van kunnen maken.
Riet van Hofwegen (pastoraatsgroep)