SAMENLEVEN

VREDESWEEK 2021: INCLUSIEF SAMENLEVEN
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding en bruut geweld in onze eigen samenleving. Tijdens de nationale Vredesweek (18 t/m 26 september 2021) laten we zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein.
Voor 2021 kiest PAX “inclusief samenleven”als thema van de Vredesweek, samenleven zonder uitsluiting. Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.
Uitsluiting zet samenleving onder druk
Op de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden sprak Amanda Gorman vanuit het perspectief van een zwarte jonge vrouw: ”Where can we find light in this neverending shade?” (waar kunnen we licht vinden in deze nimmer eindigende schaduwen?)
Deze oneindige schaduwen vallen ook over gezinnen die al jaren in armoedige vluchtelingenkampen zitten. Donker is het voor mensen die keer op keer worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst. Kinderen zijn op school nog steeds de dupe van hardnekkige sociale en klassenverschillen. Het PAX-programma “Het verhaal van mijn vlucht” zag vluchtelingen groeien in hun professionele vaardigheden en zelfs de Nederlandse nationaliteit krijgen, maar ze blijven “de vluchteling”, hoe graag ze dat etiket ook achter zich zouden willen laten. In de steden neemt het aantal mensen toe dat van de Voedselbank gebruik moet maken. Ook hier zitten mensen die zich niet gehoord voelen en een gebrek aan perspectief ervaren. Al deze vormen van uitsluiting zetten de samenleving onder druk.
Wat doe jij in Vredesnaam?
De vraag is niet meer of er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij hier zelf betrokken zijn. Met elkaar wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid en recht, zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.
MOV, Bernard Neijzen