SOLIDARIDAD

SOLIDARIDAD-zondag…….even anders.

In deze verwarrende Corona-crissistijd vragen wij uw aandacht voor het
TRINITEA-programma van SOLIDARIDAD. (www.solidaridad.nl/mov)
Kleinschalige, Indiase theeboeren leven vaak in armoede en het milieu lijdt schade bij de teelt van thee. Meer dan 36.000 boeren volgen trainingen en het komende jaar wil Solidaridad nog 24.000 extra boeren bereiken met het programma. Bovendien wil de organisatie meer trainers opleiden die de boeren in het veld kunnen ondersteunen.
Zo verbeteren de leefomstandigheden van boerengezinnen en hun gemeenschap.

Onze parochie kan meehelpen om deze doelen te bereiken.
Helaas gaat alles dit jaar anders…..geen gezamenlijke oecumenische dienst met de Eshof gemeente geen inzameling van verse producten zoals groenten en fruit voor de voedselbank geen verkoop van Fair-trade producten achter in de kerk geen inzameling van witte Solidardad enveloppen met giften die in de kerken in doos of bus gestopt konden worden of op welbekende huisadressen in de brievenbus. Hoe kunnen we dan wél helpen? Samen kunnen wij het TRINITEA programma ondersteunen door een geldelijke bijdrage te geven aan de collecte na de gebedsdienst bij de uitgang.
Helaas mogen maar 30 mensen de dienst volgen ! Daarom onze vraag: willen alle thuisblijvende parochianen een gift doneren op
rekeningnummer NL17 RABOBANK 0302 240012
tnv Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken, onder vermelding van actie Solidaridad.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Samen helpen wij onze medemens aan een menswaardig leven.
Namens de ZWO- en de MOV groep