Taxidienst

Op de laatst gehouden Paulusmiddag is er een taxidienst samengesteld. Deze dienst is in het leven geroepen om onze oudere medeparochianen op verzoek naar de vieringen te brengen en na afloop weer naar huis.
Het is fijn dat er naast 3 vaste chauffeurs nog 8 parochianen bereid zijn hier hun medewerking aan te verlenen.
De chauffeurslijst kunt U vinden op het mededelingenbord in de hal van de kerk.
U kunt rechtstreeks contact opnemen met één van onze chauffeurs of via de contactpersonen. Met name Betty Obdeijn tel. 253 67 78.
Bij afwezigheid kunt U eventueel bellen naar
Riet van Hofwegen tel. 257 16 14.
Pastoraatsgroep Paulus Geloofs Gemeenschap