VESPERS IN DE ADVENTSTIJD

Op alle vier zondagen in de Adventstijd bent u weer van harte welkom in de vespervieringen. Ze beginnen om 17.00 uur. Dit jaar zullen ze niet in de Eshof plaatsvinden, maar in de kerkzaal van het Pauluscentrum. Voorgangers zijn respectievelijk Simon Drost, Gerda van Vilsteren, Lieske Duim en Cees Otte. Het thema: ‘Geef licht!’

Inhoudelijk zullen de vespers zich weer kenmerken door ruimte voor stilte en bezinning, voor persoonlijke beleving en voor gebed. Naar de vespervieringen komt doorgaans niet een grote groep mensen. Dat is wel te begrijpen. Het zijn stiltevieringen in contemplatieve sfeer waar niet iedereen zich bij thuis voelt.
Maar dat hoeft ook niet. Ieder die af en toe een moment van stilte zoekt in de drukke weken onderweg naar het Kerstfeest, kan hierheen komen. Voor wie daar geen behoefte aan heeft, zijn er de ochtendvieringen (en soms zaterdagavondvieringen), waarin een ander soort liturgie wordt gevierd.

Aan ieder namens de vespergroep een gezegende Adventstijd toegewenst