Vorming en Toerusting Hoevelaken

Het programma van Vorming & Toerusting Hoevelaken voor het nieuwe seizoen is bekend.

De commissie Vorming en Toerusting denkt dat we een grote variatie aan interessante onderwerpen aanbieden en we hopen dat u zich enthousiast zult opgeven. Ik maak u attent op de eerste activiteiten:

All4Uganda; een afsluitende reis van het diaconale project naar Oeganda. Informatie tijdens de startzondag op 23 september in de Eshof.
Zondagse ochtendwandeling ; een keer per maand wandelen vanuit de Eshof. De eerste gaat van start op zondag 30 september, om half tien vanaf de Eshof.
Op adem komen, kennismaken met meditatie; een serie van zes bijeenkomsten onder leiding van Yvonne de Gier. De eerste bijeenkomst is op maandag 1 oktober in de dagkapel van het Pauluscentrum.
Van plat naar bol, de wereld van de klassieke oudheid; Wilco Emmens zal een presentatie geven over de ontwikkeling van het denken over de aarde vanaf de Babylonische tijd tot de klassieke oudheid. Donderdagmiddag 4 oktober in de Eshof.
Op zoek naar de grondmelodie; drie middagen onder leiding van
Ellie Boot, om je te verdiepen in vragen waar het in het leven om gaat.
De start is op maandag 8 oktober.
Maria en Mariaverering; een boeiende avond over Maria gehouden door pastor Adri Maat, op donderdagavond 18 oktober in de Eshof.
Het goede leven – christelijke ethiek, een inleiding gehouden door
Rik Willemsen, op maandagavond 22 oktober in de Eshof.
Geduld met God – twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven; drie bijeenkomsten om je te verdiepen in het gelijknamig boek geschreven door Tomas Halik. De eerste bijeenkomst is op dinsdagmiddag 23 oktober.
Ellie Boot heeft de leiding.

Alle informatie over deze onderwerpen en nog veel meer, vindt u in bijgaand programma. Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier en via het e-mailadres vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com
De commissie Vorming en Toerusting is ook aanwezig tijdens de Startdag op zondag 23 september.
We hopen veel belangstellenden te mogen begroeten.

Dit seizoen zijn er weer vele interessante onderwerpen waar u een keus uit kunt maken.

U vindt het hele programma op de V & T website.

Vorming en Toerusting heeft een eigen website: Klik hier