Vorming en Toerusting Nijkerk, 29 september 2020 “Heidelberg en Rome”

Heidelberg en Rome
Inleider: Wouter van Voorst uit Coevorden
Wouter van Voorst schreef het boekje ‘Heidelberg en Rome’ tijdens een onbetaald
sabbatical. Hij vergelijkt twee bekende catechismussen: de Heidelbergse
catechismus (1563) en de catechismus van de katholieke kerk (1992). Ze gelden
als vertegenwoordigers van klassiek protestantisme en katholicisme. Allerlei ‘hete
hangijzers’ passeren de revue. Daarbij wordt soms groot verschil zichtbaar, soms
diepgaande overeenstemming in het geloof. Op deze avond komen twee
onderwerpen aan bod: de maagd Maria en de sacramenten. Is Maria iemand die
een rol kan spelen in ons geloofsleven? Hoe dan? Is zij voor
katholieken iemand die als godin aanbeden wordt? Zijn
protestanten van ‘ave Maria’ naar ‘tabé Maria’ gegaan? En de
sacramenten, welke rol spelen deze in ons geloofsleven?
Hoeveel zijn er eigenlijk? De ontmoeting tussen verschillendgelovigen dwingt tot bezinning, en dat is altijd een verrijking.
Info: Bea Berends (033-2456999 / 06-10477789)
Datum: dinsdag 29 september 2020
Tijd 20.00 uur
Plaats: Vredeskerk
Entree: € 4,-