Vorming en Toerusting Nijkerk, Alle Heiligen

Alle Heiligen

Inleider: Harrold Zemann en Johanneke Bosman

Heiligen kennen we van de glas-in-loodramen in kerken en kathedralen. Mensen
waar het licht doorheen valt. Dat is wel een mooie definitie. Maar waaraan kun je
heiligen verder herkennen? Waarom heeft de één altijd een kerkje in de hand en
de ander juist een staf? Waarom leest de één een boek en vind je bij de ander
een leeuw aan zijn voeten? En waarom hebben alle heiligen samen een aparte
gedenkdag op 1 november? Een gedenkdag zo dicht in de buurt van de
herdenkingsdag van de reformatie die, soms tot haar eigen schade en schande,
alle beelden heeft stukgeslagen.

Harrold Zemann is pastoor van de St. Lucasparochie. Johanneke Bosman is
pastoraal werker en theologe. Zij zullen het onderwerp inleiden, maar we zullen
ook met elkaar in gesprek raken over wat ons heilig is. Zijn er ook mensen in wie
wij het hemelse licht weerspiegeld zien?
Info: Greet van den Boom (033-8444327)
Datum: dinsdag 27 oktober 2020
Tijd: 20.00 uur
Plaats: St. Jan
Entree: € 4,-