Vorming en Toerusting Nijkerk donderdag 4 maart 2021

Mystiek in woord en beeld
Inleider: Kick Bras
Mystiek is de kunst van het omgaan met het mysterie van God, het goddelijke.
Mystiek heeft in het christendom tot op de dag van vandaag een belangrijke rol
gespeeld. Deze invloed is neergeslagen in teksten, maar ook in beeldende kunst.
Daarbij moeten we denken aan schilderijen en beeldhouwwerk, maar ook aan
architectuur en glas-in-loodramen.
Kick Bras heeft hierover een boek gepubliceerd met de titel
‘Oog in oog – Christelijke mystiek in woord en beeld’. Hij
bespreekt in dit boek de mystieke ervaring, mystieke
beelden van God, Christus en de mens, de mystieke weg
en de doorwerking van mystiek in maatschappelijke
betrokkenheid. Hij houdt hierover een lezing. Daarbij zal hij
een ruim overzicht projecteren van de kunstwerken die in
zijn boek staan afgebeeld. Het ruim geïllustreerde boek zal
ook te koop zijn.
12
Dr. Kick Bras (www.kickbras.nl) is emeritus predikant van de Protestantse Kerk en
als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, het
wetenschappelijk instituut voor de bestudering van spiritualiteit.
Info: Johan van der Kamp (06-51390861)
Datum: donderdag 4 maart 2021
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Vredeskerk
Entree: € 4,-
———————————————————