Vorming en Toerusting Nijkerk Eindelijk thuis

Eindelijk thuis – over het leven van Henri Nouwen
Inleider: Leo Fijen
Tv-journalist en uitgever Leo Fijen komt naar Nijkerk om ons in de geboortestad
van Henri Nouwen te vertellen waarom deze priester wereldwijd bekend is
geworden. Dat heeft alles te maken met zijn bestseller ‘Eindelijk thuis’. Want
daarin laat Nouwen aan de hand van het schilderij van Rembrandt zien waarom
wij allemaal de verloren zoon of dochter zijn, de trouwe zoon of dochter, maar ook
de vader of moeder zijn. We komen in ons leven aan alle rollen toe. Dat is een
bevrijdende gedachte voor ieder mens, want als verloren zoon, trouwe zoon en
vader kom je thuis bij God, alle drie. Wie je ook bent, wat er ook gebeurd is in je
leven, waar je ook gefaald hebt, je komt thuis bij God en leeft van Zijn genade.
Dat is de bevrijdende boodschap van Henri Nouwen, daarom
werd deze in Nijkerk geboren priester wereldberoemd.
Leo Fijen zal zijn verhaal vertellen, met een troostende
boodschap voor iedereen.
Info: Bea Berends (033-2456999 / 06-10477789)
Datum: maandag 27 september 2021
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)
Entree: € 4,-