Vorming en Toerusting Nijkerk maandag 8 maart 2021

Eredienst van het hart – leren van joodse spiritualiteit
Inleider: Michael Mulder

De dagelijkse gebeden worden in het jodendom ook wel ‘offerdienst van het hart’
genoemd. Hoewel de dagelijkse offerdienst in de tempel al lang niet meer bestaat,
blijft deze op een bepaalde manier doorgaan in de gewone praktijk van veel
gelovige Joden. Er is geen altaar meer, waarop offers worden gebracht. Maar er
is wel een eettafel, waar de eredienst in huis wordt voortgezet. Wat heeft ons dat
te zeggen? Wat kunnen we daarvan leren als christenen?
Enkele vragen die gesteld worden:
– Waarom en hoe zijn we als christenen verbonden met Israël?
– Wat kunnen wij leren van de manier waarop joden hun geloof in God
beleven?
– Op welke manier wordt in het jodendom gebeden?
– Waarop ligt de nadruk in de praktijk van het leven met God?
– Op welke manier kan dit een verrijking zijn voor het eigen geloofsleven?
Dr. Michael Mulder is universitair docent Nieuwe Testament, Judaïca en Kerk en
Israël aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn en de Christelijke
Hogeschool te Ede. Tevens is hij verbonden aan het Centrum voor Israëlstudies,
waarvan hij van 2006 – 2019 directeur was. Hij promoveerde op het proefschrift
‘Israël in Romeinen 10’. Voor gesprekskringen schreef hij met collega’s binnen het
Centrum voor Israëlstudies o.m. ‘Hoezo Israël – Gespreksstof voor Bijbelkringen’
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2016).
Info: Johan van der Kamp (06-51390816)
Data: maandag 8 maart 2021
Tijd: 20.00 uur
Plaats Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)
Entree: € 4,-